به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جشنی برای بومیان آمریکا در نیویورک و ارائهٔ اطلاعات به آنان

جشنی برای بومیان آمریکا در نیویورک و ارائهٔ اطلاعات به آنان

بسیاری تصوّر می‌کنند که بومیان آمریکا در ایالت متحده،‏ عمدتاً در مناطق خاصّی خارج از شهر زندگی می‌کنند.‏ اما بیش از ۷۰ درصد از بومیان آمریکایی تبار در مناطق شهری زندگی می‌کنند.‏ نیویورک،‏ بزرگ‌ترین شهر آمریکا در سال ۲۰۱۵ از ۵-‏۷ ژوئن میزبان جشنی برای این بومیان با عنوان «راه دروازهٔ ملل» بود.‏ وقتی شاهدان یَهُوَه در نیویورک از برگزاری این جشن آگاه شدند،‏ بی‌درنگ ترتیبی دادند تا در آن حضور یابند.‏ به چه دلیل؟‏

شاهدان یَهُوَه به صدها زبان از جمله بسیاری از زبان‌های بومیان آمریکا نشریاتی بر مبنای کتاب مقدّس ترجمه می‌کنند،‏ همچون زبان بِلکفوتی،‏ داکوتایی،‏ هوپی،‏ موهاکی،‏ ناواهویی،‏ اوداوایی و پلینز کری.‏ شاهدان یَهُوَه در این جشن برخی از این نشریات را به صورتی گیرا روی میزها و چرخ‌دستی‌ها به نمایش گذاشتند،‏ از جمله تراکت «‏شما می‌توانید به آفریدگار اعتماد کنید!‏‏»‏ *

در سایت رسمی شاهدان یَهُوَه فیلم‌های کوتاه و فایل‌های صوتی در اغلب زبان‌هایی که در بالا ذکر شد،‏ یافت می‌شود.‏ شاهدان یَهُوَه در جشن «راه دروازهٔ ملل» بسیاری از این‌ها را به دیدارکنندگانی نشان دادند.‏ این نشریات توجه دیدارکنندگان کنجکاو را به خود جلب کرده بود،‏ چون متوجه شدند به غیر از این نشریات بیشتر علامت‌ها،‏ نوشته‌ها و نمایش‌ها در این جشن تنها به زبان انگلیسی یا اسپانیایی بود.‏

بسیاری از شرکت‌کنندگان تحت تأثیر قرار گرفتند که شاهدان یَهُوَه این نشریات را به زبان‌های مختلف بومیان آمریکا نیز ترجمه کرده بودند.‏ اما همین طور برایشان بسیار جالب بود که فعالیت آموزش تعالیم کتاب مقدّس در شهرها و مناطقی که آنان زندگی می‌کنند،‏ نیز انجام می‌شود.‏ پس از آشنایی با فعالیت ما،‏ یکی از دست‌اندرکاران این جشن خواست که مطالعهٔ کتاب مقدّس را آغاز کند.‏ او گفت:‏ «واقعاً مشتاق دیدار شما و مطالعهٔ کتاب مقدّس هستم!‏»‏

یک زوج بومیِ ناشنوا از یکی از میزهای نشریات دیدن کردند،‏ اما شاهدان یَهُوَه نمی‌توانستند با آنان ارتباط برقرار کنند.‏ همان موقع یکی از شاهدان یَهُوَه که زبان اشاره آموخته بود،‏ به آنجا آمد.‏ او حدود ۳۰ دقیقه با این زوج گفتگو کرد و آنان را از برگزاری کنگرهٔ زبان اشاره شاهدان یَهُوَه در منطقه‌شان آگاه ساخت.‏

بیش از ۵۰ شاهد یَهُوَه برای آشنا کردن مردم با کتاب مقدّس در این فعالیت شرکت کردند و طی سه روز جشن،‏ بیش از ۱۵۰ نشریه به مردم داده شد.‏

^ بند 3 مأخذ انگلیسی.‏