به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کلاس‌های سوادآموزی برای هزاران نفر

کلاس‌های سوادآموزی برای هزاران نفر

ما شاهدان یَهُوَه در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۵۷۰۰ نفر خواندن و نوشتن را آموزش دادیم.‏

غَنا:‏

طی ۲۵ سال گذشته،‏ به بیش از ۹۰۰۰ نفر،‏ خواندن و نوشتن را آموزش داده‌ایم.‏

زامبیا:‏

از سال ۲۰۰۲ تا کنون،‏ تقریباً ۱۲٬۰۰۰ نفر در خواندن و نوشتن پیشرفت کرده‌اند.‏ خانمی ۸۲ساله به نام اَگنس می‌گوید:‏ «‏وقتی در سالن جماعت شاهدان یَهُوَه اعلام شد که کلاس سوادآموزی تشکیل می‌شود،‏ با خوشحالی ثبت‌نام کردم.‏ در اولین جلسه یاد گرفتم که اسمم را بنویسم!‏‏»‏

پرو:‏

شاگردی ۵۵ساله در نامه‌ای نوشت:‏ «‏هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خواندن و نوشتن را یاد بگیرم،‏ چون والدینم مرا به مدرسه نفرستاده بودند.‏‏»‏

موزامبیک:‏

طی ۱۵ سال اخیر،‏ بیش از ۱۹٬۰۰۰ نفر خواندن را آموخته‌اند.‏ شاگردی به نام فِلیزاردا گفت:‏ «‏خیلی خوشحالم که حالا می‌توانم آیات کتاب مقدّس را برای دیگران پیدا کنم و بخوانم.‏ قبلاً این کار برایم خیلی سخت بود.‏‏»‏

جزایر سلیمان:‏

طبق گزارش شعبهٔ شاهدان یَهُوَه «‏در گذشته،‏ بسیاری از کسانی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند،‏ به مدرسه دسترسی نداشتند.‏ همچنین،‏ تعداد دخترانی که به مدرسه می‌رفتند،‏ بسیار کم بود.‏ از این رو،‏ بزرگسالان از کلاس سوادآموزی فایده برده‌اند.‏ بسیاری از شاگردان،‏ پس از اتمام دورهٔ سوادآموزی اعتمادبه‌نَفْس بیشتری به دست آورده‌اند.‏‏»‏