در ژوئن ۲۰۱۳ شاهدان یَهُوَه به یاری قربانیان سیل در کانادا شتافتند.‏ ببینید که چگونه این کار را انجام دادند.‏