مراجعه به متن

امدادرسانی پس از تندباد سندی—‏محبت در عمل

امدادرسانی پس از تندباد سندی—‏محبت در عمل

امدادهایی را که شاهدان یَهُوَه پس از تندبادی فاجعه‌آمیز به هم‌ایمانانشان و دیگر مصیبت‌زدگان رساندند،‏ مشاهده کنید.‏