به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

از اسارت تا سعادت

از اسارت تا سعادت

در این ویدیو مشاهده خواهید کرد که مطالعهٔ کتاب مقدّس چگونه زندگی یک زندانی را دگرگون می‌سازد.‏—‏مزمور ۶۸:‏۶‏.‏