نه نفر از شاهدان یَهُوَه در استرالیا به پاس «خدمت چشمگیرشان» که برای زندانیان بازداشتگاه کُرتین انجام دادند،‏ تقدیرنامه دریافت کردند.‏ این بازداشتگاه یکی از بزرگ‌ترین بازداشتگاه‌های پناهندگان در نزدیکی دِربی در غرب استرالیا است.‏ *

شاهدان یَهُوَه هر هفته از این زندانیان بازدید می‌کنند تا به تجربیاتشان گوش فرا دهند و در مورد پیام تسلّی‌بخش و امیدوارکنندهٔ کتاب مقدّس با آنان صحبت کنند.‏ کریستوفر ریداک که در این بازداشتگاه،‏ افسر رابط دین و فرهنگ است،‏ چنین اظهار داشت:‏ «تأثیر بازدید شاهدان یَهُوَه بلافاصله در این پناهجویان دیده می‌شود.‏ روحیهٔ آنان بهتر می‌شود و شادترند،‏ زیرا متوجه می‌شوند بیرون از بازداشتگاه،‏ افرادی وجود دارند که صادقانه به فکر آسایش و رفاه آنان هستند.‏»‏

آقای ریداک به گفتهٔ خود افزوده،‏ گفت:‏ «تقدیرنامه‌ای که به این شاهدان اهدا شد،‏ تشکر کوچکی از بابت زحماتی است که برای بهتر کردن زندگی این پناهجویان می‌کشند.‏ این شاهدان به‌راستی موجب سربلندی خانواده و جماعت‌شان هستند و ایمانشان قابل ستایش است.‏»‏

^ بند 2 این بازداشتگاه گنجایش ۱۵۰۰ نفر را دارد.‏