به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کمکی به نوجوانان برای مقابله با زورگویی در مدرسه

کمکی به نوجوانان برای مقابله با زورگویی در مدرسه

هوگو که پسری ده ساله است به شاگردان مدرسه‌اش کمک کرد تا با زورگویی مقابله کنند و برای این کار توانست تقدیرنامهٔ دایانا را از یکی از مؤسسات خیریه در بریتانیا دریافت کند.‏

هوگو گفت:‏ «من این تقدیرنامه را مدیون ویدیوی مبارزه با زورگو بدون زور بازو هستم.‏ من برای مقابله با زورگویی خیلی چیزها از این ویدیو یاد گرفتم و فقط به این دلیل بود که نماینده شدم تا به بقیهٔ شاگردان کمک کنم تا با زورگویی مقابله کنند.‏»‏

‏«زورگویی،‏ همه جا بین بچه‌ها دیده می‌شه .‏ .‏ .‏ ولی .‏ .‏ .‏ می‌شه با یک زورگو مبارزه کرد.‏» (‏گزیده‌ای از ویدیوی مبارزه با زورگو بدون زور بازو!‏‏)‏

هوگو انیمیشن روی تخته‌سفید مقابله با زورگو را ابتدا به معلّمان خود نشان داد.‏ این ویدیو آنان را تحت تأثیر قرار داد و ترتیبی دادند تا همهٔ شاگردان به وب‌سایت jw.org دسترسی داشته باشند.‏ در مدرسهٔ هوگو،‏ خیلی از شاگردانی که بین هشت تا ده سال دارند اکنون به طور مرتب از سایت jw.org استفاده می‌کنند.‏ این شاگردان می‌گویند که این سایت نه تنها به آنان کمک کرده تا با مشکلاتی از قبیل زورگویی مقابله کنند بلکه پاسخ سؤالاتی از قبیل چطور می‌توانم دوستان واقعی پیدا کنم؟‏ را بیابند.‏

تدابیری مفید برای نوجوانان

ایلیّای هشت ساله نیز در مدرسهٔ دیگری در بریتانیا باید با زورگویی مقابله می‌کرد.‏ او و خانواده‌اش به‌دقت ویدیوی مقابله با زورگویی را بررسی کردند.‏ آنان با هم تمرین کردند که ایلیّا هنگام رویارویی با زورگویی چه بگوید و چه عکس‌العملی نشان دهد.‏ این کار به او اعتمادبه‌نفس داد تا با موفقیت از عهدهٔ این مشکل برآید.‏ کمی بعد،‏ طی هفتهٔ مخصوص مقابله با زورگویی،‏ معلّم اصلی ایلیّا این ویدیو را به تمام شاگردان مدرسه نشان داد.‏

البته زورگویی مشکلی نیست که مختص بریتانیا باشد.‏ این مشکل در سراسر دنیا وجود دارد و این انیمیشن روی تخته‌سفید در همه جا به نوجوانان کمک می‌کند.‏

آیوی که دختری ده ساله است و در ایالات متحده زندگی می‌کند،‏ از یکی از همکلاسی‌هایش که زورگو بود می‌ترسید.‏ او بعد از تماشای ویدیوی مقابله با زورگویی شجاعت پیدا کرد تا جلوی آن دختر زورگو بایستد.‏ همچنین در مورد این موضوع با معلّم خود صحبت کرد و از او کمک گرفت.‏ همکلاسی‌اش از او معذرت‌خواهی کرد و الآن او و آیوی با هم رابطه‌ای خوب دارند.‏

شاهدان یَهُوَه به فکر رفاه نوجوانان هستند.‏ ما به انتشار پندهای عملی ادامه خواهیم داد تا به آنان کمک کنیم که با مشکلات روزمره از قبیل زورگویی مقابله کنند.‏