به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

شاهدان یَهُوَه برای حفظ محیط زیست پاداش گرفته‌اند

شاهدان یَهُوَه برای حفظ محیط زیست پاداش گرفته‌اند

شاهدان یَهُوَه در مکزیک به دلیل پاکیزگی چاپخانه‌شان هفت سال پیاپی،‏ تقدیرنامهٔ «کلین اِنتِرپرایز»‏ * را از دولت آنجا گرفته‌اند.‏

در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲،‏ دولت مکزیک به افتخار شاهدان یَهُوَه در تقدیرنامهٔ خاصّی که به آنان داد،‏ چنین اظهار داشت:‏ «شاهدان یَهُوَه به دلیل مراقبت و حفاظت از محیط زیست شایستهٔ این تقدیرنامه هستند.‏»‏

هدف پروژهٔ «کلین اِنتِرپرایز،‏» کمک به صنایع گوناگون در راه حفظ محیط زیست و آلوده نکردن آن است.‏ با این که سازمان شاهدان یَهُوَه غیرانتفاعی است،‏ در این پروژه با دولت مکزیک همکاری می‌کند.‏ یکی از نمایندگان چاپخانهٔ شاهدان یَهُوَه در این کشور گفت:‏ «برای دریافت تقدیرنامهٔ کلین اِنتِرپرایز،‏ باید ثابت می‌کردیم که روش کارمان موجب زیر پا گذاشتن قوانین و مقرّرات محیط زیست نمی‌شود.‏ این قوانین و مقرّرات در رابطه با هفت موضوع است که عبارتند از:‏ آب،‏ هوا،‏ زباله‌های شهری،‏ زباله‌های خطرناک،‏ ایمنی،‏ برق و آموزش محیط زیست.‏ مؤسسه‌های صنعتی موظف نیستند که این قوانین را حفظ کنند.‏ ما شاهدان یَهُوَه داوطلبانه مطابق آن عمل می‌کنیم.‏»‏

شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان تمام تلاش خود را می‌کنند تا محیط زیست کرهٔ زمین را از هر گونه آسیب حفظ کنند.‏

^ بند 2 Clean Enterprise