به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نیم قرن در والکیل

نیم قرن در والکیل

مزرعه‌ای که محصولی بی‌نظیر برای ده‌ها سال به بار آورده است.‏