به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نمایشگاهی تاریخی در شعبهٔ مرکزی

نمایشگاهی تاریخی در شعبهٔ مرکزی

در نمایشگاهی در شعبهٔ مرکزی واقع در بروکلین نیویورک،‏ تاریخچهٔ شاهدان یَهُوَه به نمایش گذاشته می‌شود.‏