ترجمهٔ سرودی از یک زبان به زبانی دیگر،‏ کار چندان آسانی نیست،‏ پس ترجمهٔ کتابی که حاوی ۱۳۵ سرود باشد،‏ بس دشوارتر است.‏

شاهدان یَهُوَه چنین کاری را انجام داده‌اند و توانسته‌اند در عرض سه سال کتاب سرودِ جدیدشان را تحت عنوان برای یَهُوَه بسراییم به ۱۱۶ زبان ترجمه کنند.‏ ۵۵ سرود از این سرودها نیز به ۵۵ زبان دیگر ترجمه شده و به طور جداگانه به چاپ رسیده است.‏ ترجمهٔ این سرودها به زبان‌هایی بیشتر همچنان ادامه دارد.‏

کار ترجمه و شعرنویسی

در حال حاضر،‏ شاهدان یَهُوَه نشریاتی را که بر اساس کتاب مقدّس تنظیم شده‌اند،‏ تقریباً به ۶۰۰ زبان ترجمه می‌کنند.‏ این نشریات حدوداً به ۴۰۰ زبان در این سایت موجود است.‏ با این حال،‏ ترجمهٔ سرودها در کتابِ برای یَهُوَه بسراییم با دشواری خاصّی روبرو بوده است.‏ به چه دلیل؟‏ زیرا این سرودها طوری به زبان‌های بسیار ترجمه شدند که تغییری در ملودی آن‌ها به وجود نیاید.‏

ترجمهٔ متن سرودها به حالت یک شعر،‏ با ترجمهٔ مجلّه بسیار تفاوت دارد.‏ برای مثال،‏ مترجمان مجلّهٔ برج دیده‌بانی تلاش می‌کنند که کل مفهوم زبان انگلیسی به زبانشان برگردانده شود،‏ ولی نحوهٔ ترجمهٔ سرودهای حمد فرق می‌کند.‏

نحوهٔ ترجمهٔ سرود

مترجمانی که روی سرودها کار می‌کنند،‏ روش متفاوتی را در ترجمهٔ متن سرود پیش می‌گیرند،‏ زیرا این سرودها باید به شکل بیت‌هایی پرمفهوم،‏ زیبا و به‌یادماندنی برگردانده شوند.‏

کلماتی که در ترجمهٔ سرود حمد به کار برده می‌شود،‏ باید کلماتی ساده باشد که خواننده بتواند مفهوم عبارات را سریع درک کند.‏ کلمات و موسیقی،‏ به هر زبانی که باشد،‏ باید با هم هماهنگی داشته باشند،‏ گویی که خود خواننده بیانگر این کلمات است.‏

مترجمان چگونه به این هدف رسیده‌اند؟‏ آنان آموخته‌اند که شعرهای انگلیسی کتابِ برای یَهُوَه بسراییم نباید لفظ‌به‌لفظ به زبانشان ترجمه شود،‏ بلکه باید شعرهایی بسرایند که مفهوم و احساس کلّی سرودها را برساند.‏ این سرودها بر اساس آیه‌هایی از کتاب مقدّس تنظیم شده‌اند و مترجمان می‌کوشند که تا حد امکان با استفاده از اصطلاحات رایج،‏ قابل فهم و به‌یادماندنی،‏ مفهوم این آیات را ابراز کنند.‏

نخست،‏ متن سرود انگلیسی لفظ‌به‌لفظ ترجمه می‌شود.‏ سپس یک شاهد یَهُوَه که در نوشتن شعر مهارت دارد،‏ متن ترجمه‌شده را به صورت شعری زیبا و پرمفهوم درمی‌آورد.‏ تیم ترجمه و ویراستاران،‏ نتیجهٔ کار او را بررسی می‌کنند تا با آیات کتاب مقدّس مغایرت نداشته باشد.‏

شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان از دریافت کتاب سرودِ جدید بسیار خوشحال شدند و بسیاری مشتاقند که این کتاب را به زبان خود دریافت کنند.‏