به این سرود حمد که به هشت زبان خوانده می‌شود،‏ گوش دهید.‏