به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

‏«راه این است»‏

‏«راه این است»‏

به این سرود حمد که به هشت زبان خوانده می‌شود،‏ گوش دهید.‏