مراجعه به متن

مترجمان امین «کلام مقدّس خدا»—‏رومیان ۳:‏۲

مترجمان امین «کلام مقدّس خدا»—‏رومیان ۳:‏۲

حقیقت دربارهٔ خدا در هر ترجمهٔ کتاب مقدّس یافت می‌شود و شاهدان یَهُوَه در گذشته از ترجمه‌های گوناگون استفاده کرده‌اند.‏ پس چرا آنان خودشان نیز کتاب مقدّس را ترجمه کرده‌اند؟‏ نتیجهٔ آن چه بوده است؟‏ لطفاً این ویدیو را تماشا کنید:‏ مترجمان امین «کلام مقدّس خدا»—‏رومیان ۳:‏۲‏.‏