به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

توزیع نشریات در کشور کنگو

توزیع نشریات در کشور کنگو

با چند مسیحی نترس آشنا شوید که نشریات را به نقاط دورافتادهٔ کشور کنگو می‌رسانند.‏