ما شاهدان یَهُوَه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به انسان‌هایی موعظه کنیم که به زبان بومی ایرلند و بریتانیا * صحبت می‌کنند.‏ در این مناطق مردم به غیر زبان انگلیسی به زبان‌های ایرلندی،‏ گی‌لیک اسکاتلندی و ولزی صحبت می‌کنند.‏

در سپتامبر ۲۰۱۲،‏ وب‌سایت jw.org را با طرحی جدید به زبان‌های بسیار منجمله ایرلندی و ولزی راه‌اندازی کردیم.‏ این وب‌سایت در اوت ۲۰۱۴ به زبان گی‌لیک اسکاتلندی نیز به راه افتاد.‏ ما همچنین نشریاتی بر اساس کتاب مقدّس نیز به این زبان‌ها چاپ می‌کنیم.‏ واکنش مردم نسبت به تلاش ما چه بوده است؟‏

یک کشیش کلیسا،‏ یکی از نشریات ما را به زبان گی‌لیک اسکاتلندی گرفت،‏ آن را بلافاصله با صدای بلند خواند و شروع به گریه کرد.‏ چرا گریه کرد؟‏ چون تحت تأثیر کیفیت ترجمه قرار گرفته بود،‏ گفت:‏ «کی اینو ترجمه کرده؟‏ خیلی خوبه!‏»‏

در اولین ماه شروع وب‌سایت گی‌لیک اسکاتلندی تقریباً ۷۵۰ نفر از آن دیدن کردند.‏

یکی از استادان دانشگاه گالوای در غرب ایرلند به یکی از شاهدان یَهُوَه گفت که به مذهب علاقه‌ای ندارد.‏ ولی،‏ وقتی متوجه شد که بروشور کتاب مقدّس—‏موضوع آن چیست؟‏ به زبان ایرلندی موجود است،‏ یک نسخه از آن را تقاضا کرد.‏ او گفت که همه باید بتوانند نشریاتی مبتنی بر کتاب مقدّس را به زبان مادری داشته باشند.‏ از این رو،‏ شاهدان یَهُوَه را برای مهیا کردن نشریات به زبان ایرلندی تحسین کرد.‏

زنی سالمند از گرفتن بروشوری به زبان ولزی خیلی شاد شد و گفت:‏ «راستشو بگم،‏ اگه این بروشور را به زبان انگلیسی می‌دادی،‏ احتمالاً نمی‌گرفتم.‏ ولی خیلی خوشحالم که این بروشور به زبان مادری‌امه.‏»‏

در اوت ۲۰۱۴،‏ بر مطالب ولزی jw.org افزوده شد.‏ جالب این که تعداد بازدیدکنندگان از وب‌سایت ولزی طی آن ماه بیش از دو برابر شد.‏

‏«ما به یک زبان صحبت می‌کنیم»‏

پس از آن که عیسی آیات را برای دو تن از شاگردانش توضیح داد،‏ آنان با هیجان گفتند:‏ «آیا هنگامی که در راه با ما صحبت می‌کرد و نوشته‌های مقدّس را به‌روشنی برای ما توضیح می‌داد،‏ دل ما شدیداً تحت تأثیر قرار نگرفت؟‏» (‏لوقا ۲۴:‏۳۲‏)‏ وقتی مردم حقایق کتاب مقدّس را به زبان مادری خود درک می‌کنند،‏ اغلب در زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد.‏

مردی به نام اِمیر از ولز که همسرش شاهد یَهُوَه است،‏ هیچ وقت در جلسات شاهدان یَهُوَه حضور نیافته بود.‏ او به مرور زمان با شاهدی به نام راسل دوست شد.‏ اِمیر توضیح داد که چه موضوعی طرز فکرش را تغییر داد:‏ «وقتی راسل پیش من اومد و کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس * را به من داد،‏ گفت:‏ ‹این کتاب به زبان ولزیه.‏ همین الآن با هم این کتاب را مطالعه می‌کنیم!‏› پس اون موقع تصمیم گرفت واقعاً کتاب مقدّس را مطالعه کنم.‏» چرا اِمیر پیشنهاد صریح راسل را پذیرفت؟‏ او گفت:‏ «خُب،‏ ما به یک زبان صحبت می‌کنیم،‏ فرهنگ ما یکیه و همدیگر را درک می‌کنیم.‏» وقتی اِمیر کتاب مقدّس را به زبان ولزی تعلیم می‌گرفت،‏ آن را به‌خوبی درک کرد و دلش «شدیداً تحت تأثیر» قرار گرفت.‏

شاهدان یَهُوَه همواره به مردم کمک می‌کنند تا دربارهٔ خدا به زبان مادری تعلیم بگیرند،‏ زبانی که به دل مردم می‌نشیند.‏

^ بند 2 بریتانیا شامل انگلیس،‏ اسکاتلند و ولز می‌شود.‏

^ بند 11 کتابی که شاهدان یَهُوَه با استفاده از آن کتاب مقدّس را به مردم تعلیم می‌دهند.‏