مراجعه به متن

برج دیده‌بانی‏—‏مجلّه‌ای بی‌همتا

برج دیده‌بانی‏—‏مجلّه‌ای بی‌همتا

مجلّهٔ برج دیده‌بانی پرانتشارترین مجلّهٔ دنیاست.‏ تیراژ هر شمارهٔ این مجلّه بیش از ۴۲ میلیون نسخه است.‏ مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» با تیراژ ۴۱ میلیون نسخه،‏ در ردهٔ دوم قرار دارد.‏ این دو مجلّه توسط شاهدان یَهُوَه در ۲۳۶ سرزمین منتشر و پخش می‌شود.‏

در مقایسه با این مجلّات،‏ در مورد نشریات دیگر چه می‌توان گفت؟‏ طبق تحقیقات انجمنی که بر چاپ بیش از ۹۰۰ مجلّه نظارت دارد،‏ پرفروش‌ترین مجلّه در ایالات متحده،‏ مجلّه‌ای است که از طریق سازمان AARP چاپ می‌شود و برای افراد ۵۰ سال به بالا در نظر گرفته شده است.‏ تیراژ این مجلّه بیش از ۲۲ میلیون نسخه است.‏ تیراژ مجلّهٔ آلمانی ADAC Motorwelt به طور متوسط ۱۴ میلیون نسخه و تیراژ مجلّهٔ چینی Gushi Hui ۵٬۴ میلیون نسخه است.‏

پرانتشارترین روزنامهٔ جهان،‏ روزنامهٔ ژاپنی Yomiuri Shimbun است و به طور مرتب بیش از ۱۰ میلیون نسخه به چاپ می‌رسد.‏

نشریات شاهدان یَهُوَه از لحاظ ترجمه به زبان‌های گوناگون دنیا نیز بر نشریات دیگر برتری دارد.‏ مجلّهٔ برج دیده‌بانی به بیش از ۱۹۰ زبان و مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» به بیش از ۸۰ زبان ترجمه می‌شود.‏ در مقایسه با این مجلّات،‏ مجلّهٔ Reader’s Digest به ۲۱ زبان منتشر می‌شود،‏ اما محتوای آن در هر کشور فرق می‌کند.‏

علاوه بر این،‏ برخلاف مجلّات دیگری که در این مقاله ذکر شده است،‏ مخارج چاپ و انتشار مجلّات برج دیده‌بانی و «بیدار شوید!‏» از طریق اعانات داوطلبانه تأمین می‌شود.‏ همچنین در آن‌ها هیچ آگهی تبلیغاتی به چشم نمی‌خورد و کاملاً رایگان می‌باشند.‏

هدف مجلّهٔ برج دیده‌بانی این است که تعالیم کتاب مقدّس را توضیح دهد،‏ به خصوص تعالیمی که در رابطه با پادشاهی خداست.‏ این مجلّه بدون وقفه از سال ۱۸۷۹ تاکنون به چاپ رسیده است.‏ هدف از مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» این است که انسان‌ها موضوعاتی از قبیل طبیعت و علوم را بررسی کنند تا ایمانشان به آفریدگار تقویت شود.‏ در این مجلّه،‏ همچنین بر عملی بودن و کاربرد کلام خدا در زندگی روزمره تأکید شده است.‏