مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه معالجات پزشکی را می‌پذیرند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه معالجات پزشکی را می‌پذیرند؟‏

 بله.‏ ما شاهدان یَهُوَه دارو و معالجات پزشکی را می‌پذیریم و همواره می‌کوشیم سلامت خود را حفظ کنیم.‏ با این حال،‏ گاهی لازم است به «پزشک» مراجعه کنیم.‏ (‏لوقا ۵:‏۳۱‏)‏ در واقع،‏ برخی از شاهدان یَهُوَه پزشک هستند؛‏ همان طور که لوقا،‏ یکی از مسیحیان قرن اول میلادی،‏ پزشک بود.‏—‏کولُسیان ۴:‏۱۴‏.‏

 البته،‏ برخی از شیوه‌های پزشکی را چون با اصول کتاب مقدّس مغایرت دارد،‏ نمی‌پذیریم.‏ برای مثال،‏ از تزریق خون اجتناب می‌کنیم،‏ زیرا کتاب مقدّس آن را ممنوع کرده است‏.‏ (‏اعمال ۱۵:‏۲۰‏)‏ به علاوه،‏ کتاب مقدّس هر معالجه‌ای را که با سحر و جادو در ارتباط باشد،‏ منع کرده است.‏—‏غَلاطیان ۵:‏۱۹-‏۲۱‏.‏

 ولی اکثر شیوه‌های درمانی با اصول کتاب مقدّس مغایرت ندارد.‏ پس هر کس حق دارد انتخاب کند که کدام شیوهٔ درمانی را بپذیرد.‏ ممکن است یکی از شاهدان یَهُوَه شیوهٔ درمانی خاصّی را بپذیرد،‏ در حالی که شاهدی دیگر آن شیوهٔ درمانی را رد کند.‏—‏غَلاطیان ۶:‏۵‏.‏