به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

فعالیت موعظهٔ جهانی

فعالیت موعظهٔ جهانی

این کلیپ از فیلم شاهدان یَهُوَه—‏سازمان‌یافته برای اعلام بشارت گرفته شده است.‏ (‏تهیه‌شده به دست شاهدان یَهُوَه)‏