به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

مخارج فعالیت ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

مخارج فعالیت ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

این کلیپ از فیلم شاهدان یَهُوَه—‏سازمان‌یافته برای اعلام بشارت گرفته شده است.‏ (‏تهیه‌شده به دست شاهدان یَهُوَه)‏