مراجعه به متن

چگونه می‌توان شاهد یَهُوَه شد؟‏

چگونه می‌توان شاهد یَهُوَه شد؟‏

 برای این که بتوانید شاهد یَهُوَه شوید لازم است قدم‌هایی بردارید؛‏ عیسی مسیح در مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰ به این قدم‌ها اشاره می‌کند.‏ شخصی که می‌خواهد پیرو مسیح شود لازم است کارهایی را که در این آیه‌ها بر آن‌ها تأکید شده انجام دهد،‏ از جمله صحبت و موعظه در مورد یَهُوَه خدا.‏

 قدم اول:‏ تعالیم کتاب مقدّس را بیاموزید.‏ عیسی به پیروانش آموزش داد که شاگرد بسازند .‏ .‏ .‏ و به آنان تعلیم دهند.‏ (‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ همگی ما برای داشتن زندگی سعادتمند و رضایت‌بخش،‏ به راهنمایی‌هایی نیاز داریم که در کتاب مقدّس و به‌خصوص در تعالیم عیسی مسیح وجود دارد.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ ما با کمال میل به شما کمک می‌کنیم تا از طریق برنامهٔ آموزش رایگان کتاب مقدّس‏،‏ تعالیم این کتاب را بیاموزید.‏—‏مَتّی ۱۰:‏۷،‏ ۸؛‏ ۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳‏.‏

 قدم دوم:‏ به آنچه که می‌آموزید عمل کنید.‏ عیسی گفت کسانی که تعلیم می‌گیرند باید هر آنچه را که او فرمان داده است به عمل آورند.‏ (‏مَتّی ۲۸:‏۲۰‏)‏ مفهوم این گفته آن است که مطالعهٔ کتاب مقدّس فقط پرورش ذهن نیست،‏ بلکه شاید لازم باشد که در طرز فکر و شیوهٔ رفتار خود نیز تغییراتی به وجود آورید.‏ (‏اعمال ۱۰:‏۴۲؛‏ اِفِسُسیان ۴:‏۲۲-‏۲۹؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ انجام دادن فرامین عیسی شما را بر آن می‌دارد که بر اساس تصمیم شخصی خود،‏ زندگی‌تان را به یَهُوَه خدا وقف کنید و به این ترتیب پیرو عیسی مسیح شوید.‏—‏مَتّی ۱۶:‏۲۴‏.‏

 قدم سوم:‏ تعمید بگیرید.‏ (‏مَتّی ۲۸:‏۱۹‏)‏ در کتاب مقدّس،‏ تعمید با تدفین مقایسه می‌شود.‏ (‏با رومیان ۶:‏۲-‏۴ مقایسه شود.‏)‏ تعمید نشانهٔ این است که شیوهٔ زندگی گذشتهٔ خود را دفن و زندگی جدیدی را آغاز کنید.‏ بنابراین شما با تعمیدتان علناً اعتراف می‌کنید که دو قدم اول را که عیسی توصیف کرد برداشته‌اید و از خدا می‌خواهید که وجدانی پاک به شما بدهد.‏ —‏عبرانیان ۹:‏۱۴؛‏ ۱پِطرُس ۳:‏۲۱‏.‏

چگونه پی می‌برید که آمادهٔ تعمید هستید؟‏

 با پیران جماعت خود صحبت کنید.‏ آنان با شما گفتگو می‌کنند تا مطمئن شوند که به مفهوم تعمید پی برده‌اید،‏ آموخته‌هایتان را به کار می‌برید و به خواست و ارادهٔ خودتان خود را به خدا وقف کرده‌اید.‏—‏اعمال ۲۰:‏۲۸؛‏ ۱پِطرُس ۵:‏۱-‏۳‏.‏

آیا فرزندانی که والدین‌شان شاهد یَهُوَه هستند نیز باید این قدم‌ها را بردارند‏؟‏

 بله.‏ ما طبق فرمان کتاب مقدّس،‏ فرزندانمان را «با تأدیب و نصایح یَهُوَه» بزرگ می‌کنیم.‏ (‏اِفِسُسیان ۶:‏۴‏)‏ اما همچنان که فرزندانمان بزرگ می‌شوند،‏ قبل از این که برای تعمید واجد شرایط شوند،‏ خود باید تصمیم بگیرند که تعالیم کتاب مقدّس را بیاموزند،‏ آن‌ها را بپذیرند و در زندگی به کار برند.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۲‏)‏ در نهایت،‏ هر فرد باید خود انتخاب کند که چه نوع پرستشی داشته باشد.‏—‏رومیان ۱۴:‏۱۲؛‏ غَلاطیان ۶:‏۵‏.‏