مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه فکر می‌کنند که فقط آنان نجات خواهند یافت؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه فکر می‌کنند که فقط آنان نجات خواهند یافت؟‏

 خیر.‏ میلیون‌ها نفر که در قرون گذشته زندگی می‌کردند و شاهد یَهُوَه نبودند،‏ به آنان فرصت نجات داده خواهد شد.‏ چگونه؟‏ از طریق رستاخیزی که «هم برای درستکاران و هم برای بدکاران» در کتاب مقدّس وعده داده شده است.‏ (‏اعمال ۲۴:‏۱۵‏)‏ به علاوه،‏ بسیاری که هم اکنون زنده‌اند،‏ اگر خدمت به خدا را شروع کنند،‏ به نجات دست خواهند یافت.‏ به هر حال،‏ این وظیفهٔ ما نیست که قضاوت کنیم چه کسی نجات می‌یابد یا چه کسی نجات نمی‌یابد.‏ این وظیفه کاملاً به عیسی سپرده شده است.‏—‏یوحنا ۵:‏۲۲،‏ ۲۷‏.‏