مراجعه به متن

چند نفر شاهد یَهُوَه در سراسر جهان هستند؟‏

چند نفر شاهد یَهُوَه در سراسر جهان هستند؟‏

گزارش ۲۰۲۳

تعداد شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان

۸٬۸۱۶٬۵۶۲

تعداد جماعات

۱۱۸٬۱۷۷

تعداد سرزمین‌هایی که شاهدان یَهُوَه در آن‌ها موعظه می‌کنند

۲۳۹

۲۰۲۳ جمع گزارشات

۲۰۲۳ گزارشات مربوط به کشورها و سرزمین‌ها

چه کسانی شاهد یَهُوَه خوانده می‌شوند؟‏

 ما فقط کسانی را شاهد یَهُوَه می‌خوانیم که هر ماه،‏ به طور مرتب در موعظهٔ خبر خوش پادشاهی خدا شرکت فعال دارند.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏)‏ این،‏ هم شامل کسانی می‌شود که تعمید گرفته‌اند و هم کسانی که برای شرکت در کار موعظه واجد شرط هستند ولی هنوز تعمید نگرفته‌اند.‏

اگر کسی بخواهد شاهد یَهُوَه خوانده شود،‏ باید اعانه دهد؟‏

 خیر.‏ پرداخت اعانه هیچ گونه ارتباطی به این موضوع که شخص،‏ شاهد یَهُوَه خوانده شود یا از وظیفه و امتیاز خاصّی در سازمان ما برخوردار شود،‏ ندارد.‏ (‏اعمال ۸:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ در واقع،‏ اکثر کسانی که اعانه می‌دهند،‏ گمنام هستند.‏ هر یک از شاهدان یَهُوَه مطابق با خواست شخصی و شرایط خود،‏ وقت،‏ نیرو،‏ و امکاناتش را برای پیشبرد فعالیت جهانی ما اهدا می‌کند.‏—‏۲قُرِنتیان ۹:‏۷‏.‏

از کجا می‌دانید که چند نفر فعالانه در موعظه شرکت دارند؟‏

 شاهدان یَهُوَه هر ماه کار موعظهٔ خود را به جماعت محلّی‌شان گزارش می‌دهند.‏ این گزارش به طور داوطلبانه داده می‌شود.‏

 مجموع آماری که از گزارشات جماعت گرفته می‌شود،‏ به دفتر شعبهٔ محلی ارسال می‌گردد.‏ دفتر شعبه مجموع گزارشات هر کشور یا محدوده را به شعبهٔ مرکزی ارسال می‌کند.‏

 در پایان هر سال خدمتی،‏ a حداکثر تعداد شاهدان یَهُوَه در هر کشور مشخص می‌شود.‏ این اعداد با یکدیگر جمع می‌شوند تا تعداد شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان مشخص شود.‏ مشروح گزارشات هر کشور،‏ در بخش «‏در سراسر جهان‏» در این سابت یافت می‌شود.‏ این گزارشات،‏ مانند گزارشاتی که باعث شادی مسیحیان قرن اول می‌شد،‏ ما را نیز شادمان می‌کنند.‏—‏اعمال ۲:‏۴۱؛‏ ۴:‏۴؛‏ ۱۵:‏۳‏.‏

آیا افرادی که با سازمان شما در ارتباط هستند ولی موعظه نمی‌کنند در این آمار محسوب می‌شوند؟‏

 ما آنان را در شمار شاهدان یَهُوَه محسوب نمی‌کنیم،‏ ولی در جماعت‌های خود از آنان استقبال می‌کنیم.‏ اکثر آنان در مراسم سالانهٔ یادبود مرگ مسیحشرکت می‌کنند ولی تفاوت میان تعداد حاضران در این مراسم و تعداد شاهدان یَهُوَه،‏ تقریباً تعداد این دسته از افراد را مشخص می‌کند.‏ در سال ۲۰۲۳‏،‏ تعداد ۲۰٬۴۶۱٬۷۶۷ نفر در این مراسم حضور داشتند.‏

 ما شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس را به طور رایگان به افراد بسیاری نیز که در جلسات ما حضور ندارند،‏ آموزش می‌دهیم.‏ طبق آمار سال ۲۰۲۳‏،‏ تعداد این مطالعات،‏ هر ماه به طور متوسط ۷٬۲۸۱٬۲۱۲ بود.‏ این رقم،‏ مطالعات گروهی را نیز در برمی‌گرفت.‏

چرا آمار دولت در خصوص تعداد شاهدان یَهُوَه بیشتر از آمار شماست؟‏

 آمار دولت اغلب بر اساس پرسشی از مردم است که به چه دینی تعلّق دارند.‏ ادارهٔ آمار آمریکا پس از چنین همه‌پرسی‌ای تصدیق می‌کند که غالباً جواب مردم تنها بر اساس تصوّرشان است که به چه دینی تعلّق دارند،‏ نه بر اساس واقعیت.‏ اما ما فقط کسانی را شاهد یَهُوَه محسوب می‌کنیم که در کار موعظه فعالند و آن را گزارش می‌دهند،‏ نه کسانی که صرفاً طبق تصوّر خود شاهد یَهُوَه هستند.‏

a سال خدمتی از ۱ سپتامبر تا ۳۱ اوت سال بعد می‌باشد.‏ برای مثال،‏ سال خدمتی ۲۰۱۵ از ۱ سپتامبر ۲۰۱۴ تا ۳۱ اوت ۲۰۱۵ محسوب می‌شود.‏