تصوّرات رایج و نادرست

شایعه:‏ شاهدان یَهُوَه چون مسیحی نیستند،‏ عید پاک را جشن نمی‌گیرند.‏

واقعیت:‏ ما شاهدان یَهُوَه اعتقاد داریم که عیسی مسیح نجات‌دهندهٔ ماست و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا «‏به‌دقت در جای پای او گام‏» برداریم.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۲۱؛‏ لوقا ۲:‏۱۱‏.‏

شایعه:‏ شاهدان یَهُوَه اعتقاد ندارند که عیسی رستاخیز یافته است.‏

واقعیت:‏ ما شاهدان یَهُوَه به رستاخیز عیسی اعتقاد داریم؛‏ ما یقین داریم که رستاخیز عیسی تعلیمی اساسی در ایمان مسیحی است و ما در خدمت موعظه بر این موضوع تأکید می‌کنیم.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳،‏ ۴،‏ ۱۲-‏۱۵‏.‏

شایعه:‏ شاهدان یَهُوَه دوست ندارند که فرزندانشان از جشن عید پاک شاد شوند.‏

واقعیت:‏ ما شاهدان یَهُوَه فرزندانمان را دوست داریم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا آنان را خوب تربیت کنیم و زندگی شادی برایشان مهیا سازیم.‏—‏تیتوس ۲:‏۴‏.‏

چرا شاهدان یَهُوَه عید پاک را جشن نمی‌گیرند؟‏

  • جشن عید پاک بر اساس تعالیم کتاب مقدّس نیست.‏

  • عیسی به شاگردانش فرمان داد که به مناسبت مرگش سالگرد بگیرند،‏ نه به مناسب رستاخیزش.‏ ما هرساله یادبود مرگ عیسی را مطابق با تقویم قمری کتاب مقدّس برگزار می‌کنیم.‏—‏لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

  • ما معتقدیم که چون رسوم عید پاک از آیین‌های باروری ایّام باستان منشأ می‌گیرد،‏ چنین جشنی مورد قبول خدا نیست.‏ خدا انتظار دارد که فقط او را پرستش کنیم و از پرستشی که رسم و رسوم آن برخلاف خواست اوست،‏ رنجیده می‌شود.‏—‏خروج ۲۰:‏۵؛‏ ۱پادشاهان ۱۸:‏۲۱‏.‏

ما بر اساس تعالیم کتاب مقدّس تصمیم گرفته‌ایم که عید پاک را جشن نگیریم.‏ کلام خدا ما را ترغیب می‌کند که هنگام تصمیم‌گیری،‏ به جای دنبال کردن سنّت‌های بشری،‏ از «‏خردمندی و دوراندیشی‏» خود استفاده کنیم.‏ (‏امثال ۳:‏۲۱؛‏ مَتّی ۱۵:‏۳‏)‏ وقتی کسی از ما دربارهٔ عید پاک سؤال کند،‏ اعتقادمان را به او توضیح می‌دهیم.‏ با این حال،‏ به عقیده و انتخاب دیگران نیز احترام می‌گذاریم.‏—‏۱پِطرُس ۳:‏۱۵‏.‏