مراجعه به متن

چرا شاهدان یَهُوَه در مراسم ملی و میهنی شرکت نمی‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه در مراسم ملی و میهنی شرکت نمی‌کنند؟‏

 شاهدان یَهُوَه برای دولت‌ها و نمادهای ملی کشور احترام قائلند.‏ ما همین طور برای تصمیم مردم احترام قائلیم که می‌خواهند برای کشورشان سوگند وفاداری بخورند،‏ به پرچم کشورشان ادای احترام کنند و سرود ملی کشورشان را بخوانند.‏

 اما ما شاهدان یَهُوَه در این گونه مراسم ملی شرکت نمی‌کنیم،‏ چون معتقدیم چنین مراسمی خلاف تعالیم کتاب مقدّس است.‏ امیدواریم همان طور که ما برای عقاید دیگران احترام قائلیم آن‌ها هم برای عقاید ما احترام قائل باشند.‏

در این مقاله:‏

 عقاید ما بر اساس کدام اصول کتاب مقدّس است؟‏

 در ادامه می‌خواهیم دو اصل کتاب مقدّس را در نظر بگیریم:‏

  •   تنها خدا شایسته پرستش است.‏ در کتاب مقدّس آمده:‏ «یَهُوَه خدای خود را باید بپرستی و تنها او را باید خدمت کنی.‏» (‏لوقا ۴:‏۸‏)‏ در سوگندهای وفاداری به کشور یا سرودهای ملی اغلب عبارات و کلماتی به کار می‌رود که نشان می‌دهند شخص،‏ بیشتر از هر کس و هر چیز وفاداری و عشقش به کشورش است.‏ بنابراین وجدان شاهدان یَهُوَه به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که در چنین مراسمی شرکت کنند.‏

     شاهدان یَهُوَه،‏ ادای احترام به پرچم را نوعی پرستش یا بت‌پرستی می‌دانند،‏ آنچه کتاب مقدّس محکوم کرده است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴‏)‏ بعضی از تاریخ‌نگاران معتقدند که پرچم‌های ملی در واقع نمادهای مذهبی‌اند.‏ تاریخ‌نگاری به نام هِیز a می‌گوید:‏ «ملی‌گرایی مثل مذهب است و پرچم،‏ سمبول اصلی آن مذهب است که پرستش می‌شود.‏» نویسنده‌ای به نام مَنِکس در مورد مسیحیان قرن اول چنین نوشته:‏ «مسیحیان به هیچ وجه حاضر نبودند در مقابل جنیوس یا همزاد امپراتور [روم] قربانی بگذرانند.‏ امروزه این عمل برابر با ادای احترام به پرچم است.‏»‏ b

    شاهدان یَهُوَه به پرچم ادای احترام نمی‌کنند اما به هیچ شکل هم به آن بی‌احترامی نمی‌کنند،‏ مثلاً آن را نمی‌سوزانند یا پاره نمی‌کنند.‏ آن‌ها برای نمادهای ملی دیگر هم احترام قائلند.‏

  •   همهٔ انسان‌ها در مقابل خدا برابرند.‏ (‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید که خدا «از یک انسان همهٔ قوم‌ها را به وجود آورد.‏» (‏اعمال ۱۷:‏۲۶‏)‏ برای همین شاهدان یَهُوَه معتقدند که نباید یک نژاد یا یک ملیت را برتر از ملیت‌ها یا نژادهای دیگر دانست.‏ ما به همهٔ مردم صرف‌نظر از محل تولّد یا زندگی‌شان احترام می‌گذاریم.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۱۷‏.‏

 اگر شرکت در چنین مراسمی اجباری باشد چطور؟‏

 شاهدان یَهُوَه مخالف دولت‌ها نیستند.‏ ما معتقدیم که خدا به دولت‌ها اجازهٔ حکومت داده است.‏ (‏رومیان ۱۳:‏۱-‏۷‏)‏ همین طور معتقدیم که باید از قوانین کشور اطاعت کنیم.‏—‏لوقا ۲۰:‏۲۵‏.‏

 وقتی قانون کشور با قانون خدا مغایرت داشته باشد،‏ چطور؟‏ گاه شاهدان یَهُوَه از راهی قانونی از دولت می‌خواهند که قانون را برای آن‌ها تغییر دهد.‏ اگر این امکان‌پذیر نباشد هنوز به دولت احترام می‌گذارند،‏ با این حال ‹از خدا اطاعت می‌کنند،‏ نه از انسان.‏›—‏اعمال ۵:‏۲۹‏.‏

 آیا شاهدان یَهُوَه در مسائل سیاسی و اجتماعی اظهارنظر می‌کنند؟‏

 خیر.‏ شاهدان یَهُوَه در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت نمی‌کنند.‏ وقتی ما از خوردن سوگند وفاداری،‏ ادای احترام به پرچم و خواندن سرود ملی اجتناب می‌کنیم،‏ هدفمان مخالفت با دولت نیست.‏ در واقع،‏ طبق اصول کتاب مقدّس عمل می‌کنیم.‏

a کتاب Essays on Nationalism صفحه‌های ۱۰۷-‏۱۰۸.‏

b کتاب The Way of the Gladiator صفحهٔ ۲۱۲.‏