مراجعه به متن

دیدگاه شاهدان یَهُوَه نسبت به مراسم ختم چیست؟‏

دیدگاه شاهدان یَهُوَه نسبت به مراسم ختم چیست؟‏

 دیدگاه ما نسبت به مراسم ختم و نحوهٔ برگزاری آن،‏ بر مبنای تعالیم کتاب مقدّس است.‏ برخی از این تعالیم از این قرارند:‏

  •   سوگواری امری طبیعی است.‏ پیروان عیسی،‏ پس از مرگ عزیزانشان سوگواری می‌کردند.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۳۳-‏۳۵،‏ ۳۸؛‏ اعمال ۸:‏۲؛‏ ۹:‏۳۹‏)‏ ما برخلاف برخی فرهنگ‌ها،‏ در مراسم ختم شادی و پایکوبی نمی‌کنیم.‏ (‏جامعه ۳:‏۱،‏ ۴؛‏ ۷:‏۱-‏۴‏)‏ برعکس،‏ این مراسم را زمانی برای همدردی با سوگواران می‌دانیم.‏—‏رومیان ۱۲:‏۱۵‏.‏

  •   مردگان هیچ نمی‌دانند.‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که مردگان در عالمی دیگر به سر نمی‌برند و نمی‌توانند بر زندگی ما نفوذ کنند.‏ از این رو،‏ صرف‌نظر از نژاد یا فرهنگمان،‏ از آداب و رسومی که برخلاف این تعلیم هستند،‏ دوری می‌کنیم.‏ (‏جامعه ۹:‏۵،‏ ۶،‏ ۱۰‏)‏ برای مثال،‏ در برخی کشورها مرسوم است که وقتی شخصی می‌میرد،‏ برای آرامش روح او به فقرا خیرات دهند،‏ در روزهایی مشخص سر خاک او روند یا بسیاری آداب دیگر را به جا آورند.‏ علاوه بر این،‏ ما از هر گونه اسراف و تجمّل‌گرایی در مراسم ختم،‏ گفتگو با مردگان و مسئلت از آنان نیز اجتناب می‌کنیم.‏ ما در خصوص این گونه آداب و رسوم،‏ از این فرمان کتاب مقدّس اطاعت می‌کنیم که می‌گوید:‏ «از میان آنان بیرون آیید .‏.‏.‏ دیگر چیزی ناپاک را لمس نکنید.‏»—‏۲قُرِنتیان ۶:‏۱۷‏.‏

  •   امیدی برای مردگان وجود دارد.‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که مردگان بار دیگر زنده می‌شوند و زمانی فرا می‌رسد که دیگر مرگ وجود نخواهد داشت.‏ (‏اعمال ۲۴:‏۱۵؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ داشتن این امید باعث می‌شود که در عزاداری افراط نکنیم و برای مثال به سر و سینهٔ خود نزنیم.‏—‏۱تِسالونیکیان ۴:‏۱۳‏.‏

  •   کتاب مقدّس توصیه می‌کند که متواضع و فروتن باشیم.‏ (‏امثال ۱۱:‏۲‏)‏ ما معتقدیم که مراسم ختم،‏ مناسبتی برای فخرفروشی یا به رخ کشیدن مال و منال نیست.‏ (‏۱یوحنا ۲:‏۱۶‏)‏ از این رو،‏ ما شاهدان یَهُوَه سنگ قبر یا تابوتی گران‌قیمت تهیه نمی‌کنیم،‏ آرامگاهی پرخرج بنا نمی‌کنیم و در این مراسم طوری لباس نمی‌پوشیم که بیش از حد توجه مردم را به خود جلب کنیم.‏

  •   ما در خصوص نحوهٔ برگزاری مراسم ختم،‏ اعتقادات خود را به دیگران تحمیل نمی‌کنیم.‏ در واقع،‏ از این اصل پیروی می‌کنیم:‏ «هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.‏» (‏رومیان ۱۴:‏۱۲‏)‏ با این حال،‏ اگر به ما فرصت داده شود،‏ می‌کوشیم که اعتقادات خود را «با خویی ملایم و احترامی عمیق» برای دیگران توضیح دهیم.‏—‏۱پِطرُس ۳:‏۱۵‏.‏

شاهدان یَهُوَه چگونه مراسم ختم را برگزار می‌کنند؟‏

 مکان:‏ وقتی خانواده‌ای تصمیم به برگزاری مراسم ختم می‌گیرد،‏ می‌تواند طبق خواست خانواده،‏ مکان برگزاری این مراسم را انتخاب کند.‏ این مکان ممکن است سالن جماعت‏،‏ خانه،‏ مرده‌سوزخانه a یا قبرستان باشد.‏

 برنامه:‏ سخنرانی ویژه‌ای برای تسلّی بازماندگان اجرا می‌شود.‏ در این سخنرانی امیدبخش توضیح داده می‌شود که کتاب مقدّس در مورد مرگ و رستاخیز مردگان چه تعلیم می‌دهد.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۲۵؛‏ رومیان ۵:‏۱۲؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۱۳‏)‏ همچنین به خصوصیات نیکوی شخص متوفا و نکات آموزنده‌ای از ایمان و وفاداری او نیز اشاره می‌شود.‏—‏۲سموئیل ۱:‏۱۷-‏۲۷‏.‏

 اغلب،‏ سرودی بر مبنای کتاب مقدّس خوانده می‌شود.‏ (‏کولُسیان ۳:‏۱۶‏)‏ این مراسم با دعایی دلگرم‌کننده و تسلّی‌بخش خاتمه می‌یابد.‏—‏فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

 دستمزد یا اعانات:‏ ما برای هیچ گونه مراسم مذهبی،‏ از جمله مراسم ختم،‏ دستمزد دریافت نمی‌کنیم.‏ در جلساتمان نیز اعانات جمع‌آوری نمی‌کنیم.‏—‏مَتّی ۱۰:‏۸‏.‏

  حاضران‏:‏ کسانی که شاهد یَهُوَه نیستند نیز می‌توانند در مراسم ختمی که در سالن جماعت برگزار می‌شود،‏ حضور یابند.‏ شرکت در این مراسم مانند سایر جلسات ما برای عموم آزاد است.‏

آیا شاهدان یَهُوَه در مراسم ختمی که طبق آیین مذاهب دیگر برگزار می‌شود،‏ شرکت می‌کنند؟‏

 این تصمیم به عهدهٔ هر یک از ما شاهدان یَهُوَه است که وجدان خود را بر پایهٔ اصول کتاب مقدّس تعلیم داده‌ایم.‏ (‏۱تیموتائوس ۱:‏۱۹‏)‏ واضح است که ما از آداب و رسوم مذهبی‌ای که برخلاف تعالیم کتاب مقدّس باشد،‏ امتناع می‌ورزیم.‏—‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴-‏۱۷‏.‏

a منظور مکانی است که مرده‌ها را در آنجا در آتش می‌سوزانند.‏