مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه با کسانی که دینی دیگر دارند مدارا می‌کنند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه با کسانی که دینی دیگر دارند مدارا می‌کنند؟‏

 ما به توصیهٔ کتاب مقدّس عمل می‌کنیم که می‌گوید «به همه احترام کنید،‏» حتی اگر شخص اعتقادات دینی‌اش با ما فرق داشته باشد.‏ (‏۱پِطرُس ۲:‏۱۷‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ برای مثال،‏ در برخی از سرزمین‌ها صدها هزار شاهد یَهُوَه زندگی می‌کنند.‏ با این حال،‏ هیچ یک از ما هرگز سیاستمداران و قانون‌گذاران را برای محدود کردن یا ممنوع ساختن دیگر گروه‌های مذهبی تحت فشار قرار نمی‌دهیم.‏ به علاوه،‏ در پی این نیستیم که با فعالیت‌های سیاسی قوانینی برای تحمیل معیارهای اخلاقی و اعتقاداتمان بر جامعه صادر شود.‏ برعکس،‏ ما با دیگران مدارا می‌کنیم،‏ همان گونه که می‌خواهیم دیگران با ما مدارا کنند.‏—‏مَتّی ۷:‏۱۲‏.‏