مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه فعالیت میسیونری انجام می‌دهند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه فعالیت میسیونری انجام می‌دهند؟‏

 بله.‏ همهٔ ما شاهدان یَهُوَه هر جا که زندگی کنیم،‏ می‌کوشیم که با روحیه‌ای همچون روحیهٔ میسیونرها،‏ اعتقادات خود را مرتباً به مردم تعلیم دهیم.‏—‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

 به علاوه،‏ برخی از شاهدان یَهُوَه برای خدمت موعظه به مناطقی از سرزمین خود می‌روند که خبر خوش کتاب مقدّس به گوش بسیاری از ساکنان آنجا نرسیده است.‏ عده‌ای نیز به سرزمین‌های دیگر مهاجرت می‌کنند تا خدمت موعظهٔ خود را افزایش دهند.‏ ما شاهدان یَهُوَه خوشحالیم که در تحقق این پیشگویی عیسی سهیم هستیم که گفت:‏ «شما .‏.‏.‏ تا دورافتاده‌ترین مناطق زمین،‏ شاهدان من خواهید بود.‏»—‏اعمال ۱:‏۸‏.‏

 ما شاهدان یَهُوَه در سال ۱۹۴۳ مدرسه‌ای را تأسیس کردیم تا برخی از میسیونرهای ما در آنجا تعلیم یابند.‏ از آن زمان تا به حال بیش از ۸۰۰۰ شاهد یَهُوَه از این دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس که در مدرسه‌ای به نام «مدرسهٔ جِلْعاد» برگزار می‌شود،‏ فارغ‌التحصیل شده‌اند.‏