مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه فرقه‌ای آمریکایی هستند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه فرقه‌ای آمریکایی هستند؟‏

 شعبهٔ مرکزی ما شاهدان یَهُوَه در ایالت متحدهٔ آمریکا قرار دارد.‏ ولی به دلایل زیر ما فرقه‌ای آمریکایی نیستیم:‏

  •   برخی فکر می‌کنند که ما شاهدان یَهُوَه شاخه‌ای از مسیحیت هستیم،‏ اما به هیچ وجه چنین نیست.‏ برخلاف دیدگاه آنان،‏ ما معتقدیم که روش پرستشی را دنبال می‌کنیم که مسیحیان روزگار عیسی انجام می‌دادند.‏

  •   شاهدان یَهُوَه در بیش از ۲۳۰ سرزمین در خدمت به خدا فعالند.‏ در هر جای دنیا که زندگی کنیم،‏ نخست از یَهُوَه خدا و عیسی مسیح اطاعت می‌کنیم،‏ نه از دولت آمریکا یا هر دولت بشری دیگر.‏—‏یوحنا ۱۵:‏۱۹؛‏ ۱۷:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

  •   تمام تعالیم ما از کتاب مقدّس گرفته شده است،‏ نه از کتاب‌های یک رهبر دینی در آمریکا.‏—‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳‏.‏

  •   ما عیسی مسیح را پیروی می‌کنیم نه یک رهبر بشری را.‏—‏مَتّی ۲۳:‏۸-‏۱۰‏.‏