به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چرا شاهدان یَهُوَه مکان جلسات خود را کلیسا نمی‌نامند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه مکان جلسات خود را کلیسا نمی‌نامند؟‏

واژهٔ یونانی‌ای که در برخی از ترجمه‌های کتاب مقدّس «کلیسا» برگردانده شده است،‏ اشاره به گروهی از پرستش‌کنندگان دارد نه به ساختمانی که در آن گرد هم می‌آیند.‏

به این مثال توجه کنید:‏ پولُس رسول در نامهٔ خود به مسیحیان روم،‏ به زوجی با نام‌های آکیلا و پِریسکیلا سلام رساند و در ادامه چنین نوشت:‏ «به کلیسایی که در خانهٔ آنان تشکیل می‌شود سلام برسانید.‏» (‏رومیان ۱۶:‏۵‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ مسلّماً پولُس نمی‌خواست سلام او به یک ساختمان رسانده شود،‏ بلکه به جماعتی سلام رسانده شود که در خانهٔ آن زوج گرد هم می‌آمدند.‏ *

از این رو،‏ ما شاهدان یَهُوَه به جای آن که مکان پرستشمان را کلیسا بنامیم،‏ «سالن جماعت شاهدان یَهُوَه» می‌نامیم.‏

چرا نام «سالن جماعت شاهدان یَهُوَه» انتخاب شده است؟‏

  • به چند دلیل مناسب:‏

  • ساختمان ما سالنی برای جلسات است.‏

  • ما شاهدان یَهُوَه در آنجا جمع می‌شویم تا یَهُوَه،‏ خدای یکتا را پرستش کنیم و تعلیم گیریم که چگونه دربارهٔ او شهادت دهیم.‏—‏مزمور ۸۳:‏۱۸؛‏ اِشَعْیا ۴۳:‏۱۲‏.‏

از شما دعوت می‌کنیم تا از یکی از سالن‌های جماعت شاهدان یَهُوَه در محل زندگی‌تان دیدن کنید و ببینید شاهدان یَهُوَه چگونه جلساتشان را برگزار می‌کنند.‏