مراجعه به متن

چرا شاهدان یَهُوَه تزریق خون را نمی‌پذیرند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه تزریق خون را نمی‌پذیرند؟‏

تصوّرات غلط رایج

  شایعه:‏ شاهدان یَهُوَه معتقدند که نباید از روش‌های پزشکی یا دارو استفاده کرد.‏

 واقعیت:‏ ما شاهدان یَهُوَه در پی بهترین درمان پزشکی برای خود و خانواده‌مان می‌باشیم.‏ وقتی بیمار می‌شویم،‏ نزد پزشکی ماهر می‌رویم که قادر است بدون استفاده از خون،‏ ما را معالجه یا جرّاحی کند.‏ ما برای پیشرفت پزشکی ارزش بسیار قائلیم.‏ اتفاقاً،‏ روش‌های پزشکی در معالجهٔ بدون انتقال خون که برای شاهدان یَهُوَه فراهم شده است،‏ اکنون برای فایدهٔ عموم استفاده می‌شود.‏ امروزه در بسیاری از سرزمین‌ها،‏ هر کس می‌تواند انتخاب کند که بدون تزریق خون معالجه شود و خود را از خطراتی مانند بیماری‌هایی ناشی از تزریق خون،‏ واکنش بیش از حد سیستم دفاعی و خطاهای پرسنل پزشکی محفوظ بدارد.‏

  شایعه:‏ شاهدان یَهُوَه معتقدند که ایمان شخص،‏ بیماری‌هایش را شفا می‌دهد.‏

 واقعیت:‏ ما شاهدان یَهُوَه اعتقاد نداریم که ایمان شخص،‏ بیماری‌هایش را شفا می‌دهد.‏

  شایعه:‏ معالجه بدون تزریق خون بسیار پرهزینه است.‏

 واقعیت:‏ ثابت شده است که معالجه بدون تزریق خون بسیار با صرفه است.‏ a

  شایعه:‏ هرساله بسیاری از شاهدان یَهُوَه و فرزندانشان چون از تزریق خون اجتناب می‌کنند،‏ جان خود را از دست می‌دهند.‏

 واقعیت:‏ این گفته کاملاً بی‌اساس است.‏ جرّاحان مرتباً جرّاحی‌های پیچیده‌ای مانند عمل قلب،‏ جرّاحی ارتوپدی و پیوند اعضا را بدون استفاده از تزریق خون انجام می‌دهند.‏ b بسیاری از بیماران منجمله کودکان،‏ بدون تزریق خون معالجه شده‌اند.‏ سلامت آنان از کسانی که تزریق خون را پذیرفته‌اند نه تنها کمتر نبوده،‏ بلکه گاهی بهتر نیز بوده است.‏ c به هر حال،‏ هیچ کس نمی‌تواند بگوید که بیمار بدون تزریق خون به حتم می‌میرد یا بگوید بیمار با تزریق خون به حتم زنده می‌ماند.‏

چرا شاهدان یَهُوَه از تزریق خون اجتناب می‌کنند؟‏

 این یک موضوع دینی می‌باشد نه یک موضوع پزشکی.‏ هم در عهد عتیق و هم در عهد جدیدِ کتاب مقدّس به ما فرمان داده شده است که از خون بپرهیزیم.‏ (‏پیدایش ۹:‏۴؛‏ لاویان ۱۷:‏۱۰؛‏ تَثنیه ۱۲:‏۲۳؛‏ اعمال ۱۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ به علاوه،‏ در دید خدا خون مظهر حیات است.‏ (‏لاویان ۱۷:‏۱۴‏)‏ پس دلیل امتناع ورزیدن ما شاهدان یَهُوَه از تزریق خون این است که نه تنها می‌خواهیم از خدا اطاعت کنیم،‏ بلکه می‌خواهیم به بخشندهٔ حیات نیز احترام بگذاریم.‏

تغییر عقیدهٔ جامعهٔ پزشکی

جرّاحی‌های پیچیده،‏ بدون تزریق خون امکان‌پذیر است

 سابقاً،‏ جامعهٔ پزشکی به طور کلّی،‏ معالجهٔ بدون تزریق خون را افراطی و حتی خودکشی تلقّی می‌کرد،‏ ولی در سال‌های اخیر دید آنان تغییر کرده است.‏ برای مثال،‏ در سال ۲۰۰۴،‏ در مجلّه‌ای پزشکی چنین آمده است:‏ «بسیاری از شیوه‌های درمانی‌ای که برای بیماران شاهدان یَهُوَه اختراع شده است،‏ در سال‌های آتی روش‌هایی استاندارد برای همه خواهد شد.‏»‏ d در مقاله‌ای در مجلّهٔ «قلب،‏ ریه و گردش خون،‏» در سال ۲۰۱۰ آمده است:‏ «جرّاحی بدون تزریق خون نباید فقط برای شاهدان یَهُوَه باشد،‏ بلکه باید محور اصلی هر عمل جرّاحی باشد.‏»‏

 هزاران دکتر در سراسر جهان در جرّاحی‌های پیچیده از روش‌هایی استفاده می‌کنند که خون کسی به بیمار تزریق نمی‌شود.‏ چنین روش‌هایی که جایگزین تزریق خون می‌باشد،‏ حتی در سرزمین‌های در حال توسعه نیز استفاده می‌شود.‏ همچنین بسیاری از بیماران که شاهد یَهُوَه نیستند،‏ چنین روش‌هایی را درخواست می‌کنند.‏

a مجلّهٔ انگلیسی «علم تزریق خون» جلد ۳۳،‏ شمارهٔ ۳،‏ صفحهٔ ۳۴۹.‏ (‏Transfusion and Apheresis Science‏)‏

b مجلّه انگلیسی «جرّاحی قلب و سینه،‏» جلد ۱۳۴،‏ شمارهٔ ۲،‏ صفحات ۲۸۷-‏۲۸۸،‏ (‏The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery‏); مجلّهٔ انگلیسی «دانشکدهٔ قلب در تگزاس،‏» جلد ۳۸،‏ شمارهٔ ۵،‏ صفحهٔ ۵۶۳،‏ (‏Texas Heart Institute Journal‏); کتاب انگلیسی «اصول ابتدایی ذخیرهٔ خون،‏» صفحهٔ ۲،‏ (‏Basics of Blood Management‏); مجلّهٔ انگلیسی «پیشرفت تحصیلات در رشتهٔ بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژهٔ پزشکی،‏» جلد ۴،‏ شمارهٔ ۲،‏ صفحهٔ ۳۹،‏ (‏Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain‏).‏

c مجلّهٔ انگلیسی «جرّاحی قلب و سینه،‏» جلد ۸۹،‏ شمارهٔ ۶،‏ صفحهٔ ۹۱۸؛‏ مجلّهٔ انگلیسی «قلب،‏ ریه و گردش خون،‏» جلد ۱۹،‏ صفحهٔ ۶۷۸،‏ (‏Heart, Lung and Circulation‏).‏

d مجلّهٔ انگلیسی «پیشرفت تحصیلات در رشتهٔ بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژهٔ پزشکی،‏» جلد ۴،‏ شمارهٔ ۲،‏ صفحهٔ ۳۹.‏