مراجعه به متن

آیا میان شاهدان یَهُوَه،‏ زنان نیز موعظه می‌کنند؟‏

آیا میان شاهدان یَهُوَه،‏ زنان نیز موعظه می‌کنند؟‏

 بله،‏ همهٔ شاهدان یَهُوَه موعظه می‌کنند و میلیون‌ها زن نیز در زمرهٔ این موعظه‌گران هستند.‏ در کتاب مقدّس پیشگویی شده است:‏ «زنانی که بشارت می‌آورند،‏ سپاه عظیمی هستند.‏»—‏مزمور ۶۸:‏۱۱‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

 زنانی که شاهد یَهُوَه هستند،‏ از زنانی سرمشق می‌گیرند که سرگذشت زندگی‌شان در کتاب مقدّس آمده است.‏ (‏امثال ۳۱:‏۱۰-‏۳۱‏)‏ هرچند که سرپرستی جماعت به آنان سپرده نشده است،‏ تا جای ممکن در خدمت موعظه شرکت می‌کنند.‏ به علاوه،‏ اصول کتاب مقدّس را به فرزندانشان تعلیم می‌دهند‏.‏ (‏امثال ۱:‏۸‏)‏ این زنان،‏ چه در گفتار و چه در رفتار سخت می‌کوشند تا تأثیری مثبت بر دیگران بگذارند.‏—‏تیتوس ۲:‏۳-‏۵‏.‏