به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا شاهدان یَهُوَه معتقدند که تنها دین حقیقی می‌باشند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه معتقدند که تنها دین حقیقی می‌باشند؟‏

کسانی که در دین خود جدّی می‌باشند باید اطمینان داشته باشند که دینشان مورد قبول خدای یکتاست.‏ در غیر این صورت،‏ دین ما چه فایده‌ای دارد؟‏

عیسی مسیح با این عقیده که تمام ادیان مقبول خداست و همهٔ راه‌ها به نجات می‌انجامد،‏ موافق نبود.‏ او گفت:‏ «‏تنگ است آن در و باریک است آن راهی که به حیات می‌انجامد و عدهٔ کمی آن را می‌یابند.‏‏» (‏مَتّی ۷:‏۱۴‏)‏ شاهدان یَهُوَه معتقدند که آن راه را یافته‌اند،‏ وگرنه به دنبال دینی دیگر می‌گشتند.‏