مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه به طلاق چه دیدی دارند؟‏

شاهدان یَهُوَه به طلاق چه دیدی دارند؟‏

 ما شاهدان یَهُوَه در خصوص ازدواج و طلاق از اصول کتاب مقدّس پیروی می‌کنیم.‏ خدا ازدواج را پیوندی دائمی بین مرد و زن قرار داد.‏ بر اساس کتاب مقدّس،‏ تنها دلیل برای طلاق عمل نامشروع جنسی است.‏—‏مَتّی ۱۹:‏۵،‏ ۶،‏ ۹‏.‏

آیا شاهدان یَهُوَه به زوج‌هایی که زندگی مشترک پرتنش دارند کمک می‌کنند؟‏

 بله،‏ از طرق مختلف:‏

  •   نشریات.‏ مرتباً مطالبی منتشر می‌شود که می‌تواند پیوند و رابطهٔ زوج‌ها را استوار سازد،‏ حتی روابطی را که اصلاح‌ناپذیر به نظر می‌رسد.‏ برای نمونه به مقالات «‏به پیوند زناشویی خود متعهد باشید،‏‏» «‏اختلافات را حل کنید‏» و «‏بازگرداندن اعتماد به زندگی مشترک‏» مراجعه کنید.‏

  •   جلسات.‏ در جلسات جماعت،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها پندها و توصیه‌های کاربردی کتاب مقدّس در خصوص ازدواج بررسی می‌شود.‏

  •   پیران جماعت.‏ این افراد به زوج‌ها برای رسیدن به زندگی مشترک موفق کمک می‌کنند و توجه آنان را به آیات کتاب مقدّس،‏ همچون اِفِسُسیان ۵:‏۲۲-‏۲۵ جلب می‌کنند.‏

در صورتی که یکی از شاهدان یَهُوَه بخواهد طلاق بگیرد،‏ آیا پیران جماعت باید آن را تأیید کنند؟‏

 خیر.‏ حتی زمانی که از پیران جماعت خواسته می‌شود به زوجی به دلیل مشکلات زندگی مشترکشان کمک کنند،‏ اجازه ندارند به آنان بگویند که چه بکنند.‏ (‏غَلاطیان ۶:‏۵‏)‏ با این حال،‏ اگر شخص تصمیم به طلاق بگیرد بدون این که بر مبنای کتاب مقدّس دلیلی موجه داشته باشد،‏ از دید کتاب مقدّس اجازهٔ ازدواج دوباره ندارد.‏—‏مَتّی ۱۹:‏۹‏.‏

شاهدان یَهُوَه چه دیدی به متارکهٔ زوج‌ها دارند؟‏

 کتاب مقدّس زوج‌ها را ترغیب می‌کند که از متارکه a دوری کنند و حتی با وجود مشکلات با هم زندگی کنند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۱۰-‏۱۶‏)‏ بسیاری از مشکلات با دعاهایی خالصانه،‏ به کاربستن اصول کتاب مقدّس و ابراز محبت حل می‌شود.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴-‏۸؛‏ غَلاطیان ۵:‏۲۲‏.‏

 با این همه در شرایط بسیار حاد که در زیر ذکر شده است،‏ برخی مسیحیان تصمیم به متارکه می‌گیرند،‏ یعنی می‌خواهند جدا از همسرشان زندگی کنند:‏

  •   مردی که عمداً از تأمین معاش خانواده‌اش سر باز زند.‏—‏۱تیموتائوس ۵:‏۸‏.‏

  •   آزار جسمی شدید.‏—‏مزمور ۱۱:‏۵‏.‏

  •   غیر ممکن ساختن اطاعت از یَهُوَه خدا یا پرستش او.‏ برای مثال،‏ ممکن است همسر یک شاهد یَهُوَه او را مجبور به زیر پا گذاشتن قانون خدا کند.‏ شاید شخصی که تهدید می‌شود تصمیم بگیرد از همسرش جدا زندگی کند،‏ چون این کار را تنها راه برای رعایت این اصل می‌داند که «نخست از خدا اطاعت کنیم،‏ نه از انسان.‏»—‏اعمال ۵:‏۲۹‏.‏

a متارکه به موقعیتی اشاره دارد که زن و مرد جدا از هم زندگی می‌کنند اما قانوناً زن و شوهر هستند.‏