به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چیست؟‏

دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چیست؟‏

شاهدان یَهُوَه این دوره را به مردم عرضه می‌کنند که در آن به سؤالات بسیاری پاسخ داده می‌شود،‏ منجمله:‏

  • خدا کیست؟‏

  • آیا خدا حقیقتاً به من اهمیت می‌دهد؟‏

  • چگونه می‌توانم پیوند زندگی زناشویی خود را مستحکم سازم؟‏

  • چگونه می‌توانم در زندگی به سعادت دست یابم؟‏

در ادامه به چند سؤال رایج دربارهٔ این دورهٔ آموزشی پاسخ داده شده است.‏

این دورهٔ آموزشی به چه شکلی انجام می‌گیرد؟‏ در این دورهٔ آموزشی با توجه به آیات گوناگون کتاب مقدّس موضوعاتی مانند «خدا» یا «ازدواج» بررسی می‌شود.‏ با مقایسهٔ آیات پی می‌برید که تعلیم کتاب مقدّس در مورد آن موضوع چیست.‏ بدین شکل،‏ ما شاهدان یَهُوَه آیات را تفسیر نمی‌کنیم بلکه کتاب مقدّس آن را تفسیر می‌کند.‏

برای دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس،‏ از کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس استفاده می‌شود.‏ به یاری این کتاب،‏ به تعالیم حقیقی کتاب مقدّس در خصوص خدا،‏ عیسی،‏ آیندهٔ بشر و دیگر موضوعات پی خواهید برد.‏

هزینهٔ این دورهٔ آموزشی چقدر است؟‏ این دوره،‏ منجمله نشریاتی که طی آن بررسی می‌شود،‏ کاملاً رایگان است.‏

هر جلسه چقدر طول می‌کشد؟‏ بسیاری از مردم هر هفته حدوداً یک ساعت از وقتشان را برای یادگیری تعالیم کتاب مقدّس کنار می‌گذارند.‏ البته شما می‌توانید طول هر جلسه را تعیین کنید.‏ ما آن را مطابق با برنامهٔ زندگی شما تطبیق خواهیم داد.‏

پس از ارسال درخواستنامهٔ دورهٔ آموزشی چه خواهد شد؟‏ پس از ارسال این درخواستنامه،‏ یکی از شاهدان یَهُوَه با شما تماس خواهد گرفت تا در مکان و زمانی که برایتان مناسب باشد،‏ به دیدارتان بیاید.‏ او نحوهٔ این آموزش را در عرض چند دقیقه به شما نشان خواهد داد.‏ در صورتی که مایل باشید می‌توانید این دوره را ادامه دهید.‏

اگر دورهٔ آموزش کتاب مقدّس را بپذیرم،‏ آیا مجبورم که یکی از شاهدان یَهُوَه شوم؟‏ خیر.‏ شاهدان یَهُوَه مشتاقند که تعالیم کتاب مقدّس را به مردم بیاموزند،‏ ولی هرگز کسی را مجبور نمی‌سازند که تغییر دین دهند.‏ ما شاهدان یَهُوَه صرفاً آنچه کتاب مقدّس می‌گوید به مردم تعلیم می‌دهیم و به تصمیم هر شخص در انتخاب اعتقاداتش احترام می‌گذاریم.‏—‏۱پِطرُس ۳:‏۱۵‏.‏