مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه باعث جدایی اعضای خانواده می‌شوند یا اتحاد آنان؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه باعث جدایی اعضای خانواده می‌شوند یا اتحاد آنان؟‏

 ما شاهدان یَهُوَه تلاش می‌کنیم تا خانوادهٔ خود و خانوادهٔ دیگران را استوار و تقویت کنیم.‏ ما معتقدیم که خدا بنیان‌گذار خانواده است.‏ (‏پیدایش ۲:‏۲۱-‏۲۴؛‏ اِفِسُسیان ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ در کلام خدا اصولی آمده است که مردمی در سراسر جهان با به‌کارگیری آن،‏ توانسته‌اند زندگی زناشویی خود را مستحکم و شاد سازند.‏

طرقی که شاهدان یَهُوَه خانواده‌ها را مستحکم می‌سازند

 ما نهایت سعی خود را در به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس می‌کنیم،‏ چون این تعالیم به ما کمک می‌کند تا شوهر،‏ زن،‏ پدر و مادر بهتری شویم.‏ (‏امثال ۳۱:‏۱۰-‏۳۱؛‏ اِفِسُسیان ۵:‏۲۲–‏۶:‏۴؛‏ ۱تیموتائوس ۵:‏۸‏)‏ حکمت نهفته در کلام خدا حتی به خانواده‌هایی کمک می‌کند که اعضای آن هم‌دین نیستند.‏ (‏۱پِطرُس ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ به سخنان کسانی توجه کنید که همسرانشان شاهد یَهُوَه شده‌اند:‏

  •   مردی به نام کلایور از برزیل می‌گوید:‏ «شش سال اول زندگی مشترک من و همسرم پر از دعوا و ناخرسندی بود.‏ اما،‏ بعد از آن که زنم یکی از شاهدان یَهُوَه شد،‏ کوشید تا صفات مهربانی و صبر را در خود رشد دهد.‏ تغییراتی که او در خود ایجاد کرد زندگی زناشویی ما را نجات داد.‏»‏

  •   خانمی به نام اَگنِس از زامبیا می‌گوید:‏ «وقتی شوهرم شروع کرد که کتاب مقدّس را از شاهدان یَهُوَه تعلیم بگیرد،‏ با او مخالفت کردم،‏ چون فکر می‌کردم که شاهدان یَهُوَه باعث جدایی خانواده‌ها می‌شوند.‏ ولی بعدها متوجه شدم که کتاب مقدّس به زندگی زناشویی ما واقعاً کمک کرده است.‏»‏

 ما شاهدان یَهُوَه در خدمت موعظه به مردم نشان می‌دهیم که آنان با عمل به توصیه‌های حکیمانهٔ کتاب مقدّس می‌توانند:‏

آیا تغییر دین در زندگی زناشویی تفرقه ایجاد می‌کند؟‏

 البته برخی اوقات باعث تفرقه می‌شود.‏ برای مثال،‏ در سال ۱۹۹۸ تحقیقات مؤسسه‌ای به نام سوفرز نشان داد که پنج درصد از زوج‌هایی که یکی از آن‌ها شاهد یَهُوَه شده است،‏ مشکلات بسیاری داشتند.‏

 عیسی پیشگویی کرده بود که پیروانش گاهی با مشکلات خانوادگی روبرو خواهند شد.‏ (‏مَتّی ۱۰:‏۳۲-‏۳۶‏)‏ تاریخدانی به نام ویل دورانت در کتاب خود اشاره کرد که مسیحیان تحت امپراتوری روم متهم شدند که «در خانواده‌ها نفاق می‌افکنند.‏»‏ a امروزه نیز برخی از شاهدان یَهُوَه با همین اتهام روبرو هستند.‏ ولی آیا همسری که شاهد یَهُوَه شده است،‏ باعث نزاع و اختلافات می‌شود؟‏

دادگاه اروپایی حقوق بشر

 وقتی دادگاه اروپایی حقوق بشر حکمی در رابطه با این اتهام صادر کرد که شاهدان یَهُوَه باعث جدایی خانواده‌ها می‌شوند،‏ گفت که اعضای غیرشاهد خانواده اغلب اختلافات را به وجود می‌آورند؛‏ زیرا حاضر نیستند که «به آزادی شخص در انتخاب و داشتن دین احترام بگذارند یا آن را بپذیرند.‏» دادگاه در ادامه گفت:‏ «شاهدان یَهُوَه تنها کسانی نیستند که با این موضوع روبرویند.‏ این وضعیت در بین تمام زوج‌هایی که از دین‌های متفاوت هستند نیز صدق می‌کند.‏»‏ b شاهدان یَهُوَه حتی زمانی که با چنین مخالفتی روبرو می‌شوند،‏ می‌کوشند تا به این پند کتاب مقدّس عمل کنند:‏ «بدی را با بدی پاسخ مدهید.‏ .‏.‏.‏ اگر ممکن است تا جایی که به شما بستگی دارد،‏ بکوشید با همه در صلح و صفا باشید.‏»—‏رومیان ۱۲:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

چرا شاهدان یَهُوَه معتقدند که باید فقط با هم‌ایمان خود ازدواج کنند؟‏

 شاهدان یَهُوَه از فرمان کتاب مقدّس که می‌گوید فقط باید با هم‌ایمان خود ازدواج کرد،‏ اطاعت می‌کنند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۳۹‏)‏ این فرمان کتاب مقدّس بسیار عملی است.‏ برای مثال،‏ مجلّه‌ای در خصوص ازدواج و خانواده می‌گوید:‏ «زوج‌هایی که هم‌دین می‌باشند و در اعتقادات و رسوم مشترکند،‏» غالباً از رابطه‌ای محکم‌تر برخوردارند.‏ c

 با این حال،‏ از هیچ یک از شاهدان یَهُوَه انتظار نمی‌رود که از همسر غیرشاهد خود جدا شود؛‏ زیرا در کتاب مقدّس آمده است:‏ «اگر برادری،‏ همسری بی‌ایمان دارد و آن زن حاضر است با او بماند،‏ آن برادر نباید او را ترک کند و اگر زنی،‏ شوهری بی‌ایمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی کند،‏ آن زن نباید شوهر خود را ترک کند.‏» (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ شاهدان یَهُوَه مطیع این فرمان هستند.‏

a به کتاب قیصر و مسیح نوشتهٔ ویل دورانت در صفحهٔ ۷۵۵ رجوع شود.‏

b به رأی دادگاه به پروندهٔ «شاهدان یَهُوَه مسکو و برخی دیگر علیه روسیه،‏» صفحات ۲۶-‏۲۷،‏ بند ۱۱۱ رجوع شود.‏

c به «ژورنال ازدواج و خانواده» جلد ۷۲،‏ شمارهٔ ۴،‏ (‏اوت ۲۰۱۰)‏ صفحهٔ ۹۶۳ رجوع شود.‏ (‏Journal of Marriage and Family‏)‏