مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس را تغییر داده‌اند تا عقاید خود را در آن قرار دهند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس را تغییر داده‌اند تا عقاید خود را در آن قرار دهند؟‏

 نه،‏ چنین نیست.‏ برعکس،‏ هر بار که متوجه شده‌ایم یکی از عقایدمان هماهنگ با تعالیم کتاب مقدّس نیست،‏ آن عقیده را تغییر داده‌ایم.‏

 ما کتاب مقدّس را مدت‌ها قبل از این که ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس را به زبان انگلیسی در سال ۱۹۵۰ ارائه دهیم،‏ بررسی می‌کردیم.‏ در آن زمان از هر ترجمه‌ای که موجود بود،‏ استفاده می‌کردیم و عقایدمان را مطابق با آن شکل می‌دادیم.‏ به چند نمونه از عقاید دیرینهٔ شاهدان یَهُوَه توجه کنید و شخصاً تشخیص دهید که آیا هماهنگ با تعالیم کتاب مقدّس است یا خیر.‏

  1.  ۱.‏ اعتقاد ما شاهدان یَهُوَه:‏ خدا تثلیث نیست.‏ در برج دیده‌بانی،‏ ژوئیهٔ ۱۸۸۲ به انگلیسی،‏ چنین آمده است:‏ «خواننده‌هایمان آگاهند که ما به یَهُوَه،‏ عیسی و روح‌القدس اعتقاد داریم.‏ ولی تعلیم تثلیث یا سه‌گانگی خدا را رد می‌کنیم،‏ زیرا در هیچ جای کتاب مقدّس نیامده است.‏ طبق این تعلیم یَهُوَه،‏ عیسی و روح‌القدس،‏ سه خدا در یک شخصیت هستند یا به گفتهٔ برخی،‏ یک خدا در سه شخصیت می‌باشند.‏»‏

      آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ «بشنو،‏ ای اسرائیل:‏ یهوه،‏ خدای ما،‏ خداوند یکتاست» (‏تَثنیه ۶:‏۴‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ «ما می‌دانیم که فقط یک خدا وجود دارد،‏ یعنی پدر آسمانی ما که تمام چیزها را آفریده و ما را نیز بوجود آورده تا از آن او باشیم.‏ همچنین می‌دانیم که فقط یک سرور و خداوند وجود دارد،‏ یعنی عیسی مسیح،‏ که همه چیز بوسیله او آفریده شده و حیات ما از اوست.‏» (‏۱قُرِنتیان ۸:‏۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ عیسی خود گفت:‏ «پدر بزرگ‌تر از من است.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۲۸‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏.‏

  2.  ۲.‏ اعتقاد ما شاهدان یَهُوَه:‏ جهنمی وجود ندارد که بشر در آن به عذاب ابدی دچار شود.‏ مجلّهٔ برج دیده‌بانی،‏ ژوئن ۱۸۸۲ به انگلیسی،‏ تحت این عنوان بود:‏ «مزد گناه موت است» که بر اساس آیهٔ رومیان ۶:‏۲۳ از کتاب مقدّس ترجمهٔ کینگ جِیمز نقل‌قول شده بود و با ترجمهٔ قدیم کتاب مقدّس فارسی هماهنگ است.‏ آن مجلّه توضیح می‌دهد:‏ «این آیه بسیار ساده و قابل فهم است.‏ بسیار عجیب است که خیلی از کسانی که کتاب مقدّس را کلام خدا می‌دانند،‏ بر اعتقادی اصرار می‌ورزند که خلاف این سخن واضح کتاب مقدّس است و ادعا می‌کنند کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که مزد گناه عذاب ابدی است.‏‏»‏

      آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ «هر که مُرد،‏ از گناه مبرّا شده است.‏» (‏رومیان ۶:‏۷‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ پس اگر کسی که بمیرد از گناه مبرّا می‌شود،‏ آیا منطقی است که در آتش جهنم مجازات شود؟‏ مجازات نهایی برای کسانی که با خدا مخالفت می‌کنند،‏ عذاب ابدی در جهنم نیست بلکه بر طبق کتاب مقدّس،‏ «هلاکت جاودانی» است.‏—‏۲تِسالونیکیان ۱:‏۹‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏.‏

  3.  ۳.‏ اعتقاد ما شاهدان یَهُوَه:‏ پادشاهی خدا حکومتی حقیقی است،‏ نه چیزی مجازی در دلمان.‏ در مورد پادشاهی خدا در مجلّهٔ برج دیده‌بانی،‏ دسامبر ۱۸۸۱ به انگلیسی،‏ چنین آمده است:‏ «برقراری این پادشاهی بدین مفهوم خواهد بود که تمامی حکومت‌های زمین نابود خواهند شد.‏»‏

      آنچه کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد:‏ «در ایّام این پادشاهان خدای آسمان‌ها سلطنتی را که تا ابدالآباد زایل نشود،‏ برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد،‏ بلکه تمامی آن سلطنت‌ها را خرد کرده،‏ مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالآباد استوار خواهد ماند.‏»—‏دانیال ۲:‏۴۴‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏.‏

آیا شاهدان یَهُوَه برای اثبات عقایدشان به ترجمهٔ دنیای جدید وابسته‌اند؟‏

 نه چنین نیست،‏ چون در خدمت موعظه از بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس استفاده می‌کنیم.‏ درست است که هنگام آموزش تعالیم کتاب مقدّس،‏ نسخه‌ای از ترجمهٔ دنیای جدید را رایگان در اختیار شخص می‌گذاریم.‏ با این حال،‏ حاضریم این آموزش را با استفاده از ترجمهٔ کتاب مقدّسی که او ترجیح می‌دهد،‏ انجام دهیم.‏