مراجعه به متن

چرا شاهدان یَهُوَه مجدّداً برای کسانی که بی‌علاقگی خود را نسبت به پیام آنان ابراز داشته‌اند،‏ موعظه می‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه مجدّداً برای کسانی که بی‌علاقگی خود را نسبت به پیام آنان ابراز داشته‌اند،‏ موعظه می‌کنند؟‏

 شاهدان یَهُوَه،‏ خدا و همنوع‌شان را دوست دارند و به این دلیل پیام کتاب مقدّس را به همه،‏ از جمله کسانی که قبلاً اظهار بی‌علاقگی کرده بودند،‏ می‌رسانند.‏ (‏مَتّی ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ عشق و محبت به خدا،‏ ما را بر آن می‌دارد که از این فرمان عیسی اطاعت کنیم:‏ «به مردم موعظه کنید و شهادتی کامل دهید.‏» (‏اعمال ۱۰:‏۴۲؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۳‏)‏ از این رو،‏ ما نیز مانند انبیای زمان باستان،‏ پیام خدا را بیش از یک بار به گوش عموم می‌رسانیم.‏ (‏اِرْمیا ۲۵:‏۴‏)‏ از آنجا که همنوع‌مان را دوست داریم،‏ می‌کوشیم خبر خوش پادشاهی خدا را با همگان در میان بگذاریم،‏ حتی با آنانی که در ابتدا نسبت به این پیام نجات‌بخش علاقه‌ای نشان ندادند.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏.‏

 چرا به خانهٔ کسی که قبلاً ابراز بی‌علاقگی کرده بود،‏ برمی‌گردیم؟‏ به سه دلیل:‏

  •   ممکن است که او نقل‌مکان کرده باشد و شخصی دیگر که در آن خانه زندگی می‌کند،‏ مایل به شنیدن پیام کتاب مقدّس باشد.‏

  •   شاید با شخصی دیگر در آن خانه آشنا شویم که به پیام ما علاقه نشان می‌دهد.‏

  •   شاید او به دلایلی تغییر عقیده داده باشد.‏ برخی به خاطر رویدادهای جهانی یا تغییر شرایط زندگی‌شان،‏ بیشتر به «نیاز روحانی» خود فکر می‌کنند و به تعالیم کتاب مقدّس علاقه‌مند می‌شوند.‏ (‏مَتّی ۵:‏۳‏)‏ پولُس رسول در ابتدا با مسیحیان قرن اول مخالفت می‌کرد،‏ اما بعد،‏ به زمرهٔ آنان پیوست.‏ به طور مشابه،‏ حتی کسانی که با ما مخالفت می‌کنند نیز ممکن است تغییر عقیده دهند.‏—‏۱تیموتائوس ۱:‏۱۳‏.‏

 با این همه،‏ ما پیام خود را به کسی تحمیل نمی‌کنیم.‏ (‏۱پِطرُس ۳:‏۱۵‏)‏ ما معتقدیم که هر کس باید خود تصمیم بگیرد که پیام کتاب مقدّس را بپذیرد یا نه.‏—‏تَثنیه ۳۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏