ما شاهدان یَهُوَه به دلایلی دینی که بر اساس تعالیم کتاب مقدّس است،‏ در امور سیاسی بی‌طرف هستیم.‏ ما برای جلب توافق و آرای نمایندگان سیاسی فعالیت نمی‌کنیم،‏ به گروه‌ها یا اعضای سیاسی رأی نمی‌دهیم،‏ برای به دست آوردن مقامی دولتی نامزد نمی‌شویم و در هیچ فعالیتی برای تغییر دولت شرکت نمی‌کنیم.‏ کتاب مقدّس دلایل محکمی به ما ارائه می‌دهد که به چنین فعالیت‌هایی دست نزنیم:‏

  • ما از الگوی عیسی پیروی می‌کنیم که مقام و منصبی دولتی را رد کرد.‏ (‏یوحنا ۶:‏۱۵‏)‏ او به شاگردانش تعلیم داد که «به دنیا تعلّق» نداشته باشند و کاملاً روشن ساخت که در امور سیاسی دخالت نکنند.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۱۴،‏ ۱۶؛‏ ۱۸:‏۳۶؛‏ مَرقُس ۱۲:‏۱۳-‏۱۷‏.‏

  • ما به پادشاهی خدا وفادار هستیم؛‏ حکومتی که عیسی دربارهٔ آن گفت:‏ «این خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏)‏ ما به عنوان نمایندگان پادشاهی خدا موظفیم که آمدن آن را اعلام کنیم؛‏ از این رو،‏ در امور سیاسی هیچ یک از کشورها دخالت نمی‌کنیم،‏ منجمله کشوری که در آن زندگی می‌کنیم.‏—‏۲قُرِنتیان ۵:‏۲۰؛‏ اِفِسُسیان ۶:‏۲۰‏.‏

  • ما به دلیل بی‌طرفی در امور سیاسی،‏ به‌راحتی می‌توانیم دربارهٔ پادشاهی خدا با مردم،‏ از هر جناح سیاسی که باشند،‏ گفتگو کنیم.‏ ما با سخنان و اعمال خود می‌کوشیم تا نشان دهیم که برای حل مشکلات دنیا حقیقتاً به پادشاهی خدا توکّل کرده‌ایم.‏—‏مزمور ۵۶:‏۱۱‏.‏

  • ما شاهدان یَهُوَه چون از اختلافات سیاسی دوری می‌کنیم،‏ به یک برادری جهانی تعلّق داریم.‏ (‏کولُسیان ۳:‏۱۴؛‏ ۱پِطرُس ۲:‏۱۷‏)‏ برخلاف ما،‏ ادیان و مذاهبی که در امور سیاسی دخالت می‌کنند،‏ بین اعضای خود جدایی و تفرقه می‌اندازند.‏—‏۱قُرِنتیان ۱:‏۱۰‏.‏

احترام به دولت‌ها.‏ ما با این که در امور سیاسی دخالت نمی‌کنیم،‏ به مقامات دولتی کشوری که در آن زندگی می‌کنیم،‏ احترام می‌گذاریم.‏ این با فرمان کتاب مقدّس هماهنگ است که می‌گوید:‏ «هر کس باید از قدرت‌های حاکم فرمانبرداری کند.‏» (‏رومیان ۱۳:‏۱‏)‏ ما از قانون اطاعت می‌کنیم،‏ مالیات خود را می‌پردازیم و در راه رفاه شهروندان با دولت همکاری می‌کنیم.‏ ما به جای فعالیت در اموری که موجب تخریب دولت می‌شود،‏ در هماهنگی با توصیهٔ کتاب مقدّس «برای پادشاهان و همهٔ صاحب‌منصبان» دعا می‌کنیم،‏ به‌ویژه هنگامی که دولت تصمیم می‌گیرد به مردم آزادی دین و مذهب دهد.‏—‏۱تیموتائوس ۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

ما همچنین به حق دیگران در خصوص شرکت در امور سیاسی احترام می‌گذاریم.‏ برای مثال،‏ نه در انتخابات اختلال ایجاد می‌کنیم و نه مانع کسی می‌شویم که می‌خواهد رأی دهد.‏

آیا بی‌طرفی ما شاهدان یَهُوَه یک نوآوری است؟‏

نه.‏ رسولان و دیگر مسیحیان قرن اول میلادی نیز در خصوص مقامات دولتی چنین موضعی گرفتند.‏ در کتاب انگلیسی «قدمی فراتر،‏ نگاهی به سیاست از دیدگاه کتاب مقدّس»‏ * آمده است:‏ «مسیحیان قرن اول،‏ وظیفهٔ خود می‌دانستند که به قدرت و اختیار حکومت وقت احترام بگذارند،‏ ولی هیچ گاه در امور سیاسی شرکت نمی‌کردند.‏» همچنین در کتاب انگلیسی «در راه تمدن»‏ * دربارهٔ مسیحیان قرن اول میلادی آمده است:‏ «هیچ یک از آنان کرسی‌های دولتی را اشغال نکرده بود.‏»‏

آیا بی‌طرفی ما شاهدان یَهُوَه در امور سیاسی،‏ امنیت ملی را به خطر می‌اندازد؟‏ نه،‏ چنین نیست.‏ ما شهروندانی صلحجو هستیم که تهدیدی برای مقامات دولتی محسوب نمی‌شویم.‏ برای مثال،‏ به گزارش سال ۲۰۰۱ از «آکادمی ملی دانشمندان اوکراین» توجه کنید.‏ در این گزارش،‏ دربارهٔ بی‌طرفی سیاسی ما شاهدان یَهُوَه چنین آمده است:‏ «برخی ممکن است از این موضع شاهدان یَهُوَه بیزار باشند؛‏ ولی این درست همان طرز فکری است که رژیم حزب نازی و رژیم کمونیست در گذشته نسبت به آنان داشتند.‏» با این حال،‏ شاهدان یَهُوَه حتی تحت ظلم روسیهٔ سابق نیز «شهروندانی مطیع قانون بودند.‏ آنان صادقانه و فداکارانه در کشتزارها و صنایع ماشین کار می‌کردند و هیچ تهدیدی برای رژیم کمونیست نبودند.‏» در پایان گزارش آمده است که امروزه نیز،‏ عقاید و اعمال شاهدان یَهُوَه «امنیت و یکپارچگی هیچ مملکتی را به خطر نمی‌اندازد.‏»‏

^ بند 10 Beyond Good Intentions

^ بند 10 On the Road to Civilization