مراجعه به متن

بنیان‌گذار شاهدان یَهُوَه چه کسی است؟‏

بنیان‌گذار شاهدان یَهُوَه چه کسی است؟‏

 سازمان امروزی شاهدان یَهُوَه در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت.‏ در آن زمان،‏ گروهی کوچک از شاگردان کتاب مقدّس در نزدیکی شهر پیتزبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به تحقیق و بررسی کل کتاب مقدّس پرداختند.‏ آنان تعالیم کلیساها را با تعالیم کتاب مقدّس مقایسه کردند.‏ سپس آنچه یافتند در کتاب‌ها،‏ روزنامه‌ها و مجلّه‌ای که اکنون برج دیده‌بانی نامیده می‌شود،‏ شروع به چاپ کردند.‏

 در میان آن اشخاصی که صادقانه کتاب مقدّس را مورد بررسی قرار دادند،‏ مردی بود به نام چارلز تِیز راسل.‏ راسل بنیان‌گذار دینی جدید نبود،‏ هرچند در آن زمان فعالیت آموزش و تعلیم کتاب مقدّس را هدایت می‌کرد و به عنوان اولین سردبیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی گماشته شده بود.‏ هدف راسل و آن گروه کوچک که در آن زمان «شاگردان کتاب مقدّس» نامیده می‌شدند،‏ این بود که تعالیم عیسی مسیح را ترویج دهند و شیوهٔ پرستش جماعت مسیحی قرن اول را دنبال کنند.‏ از آنجایی که عیسی بنیان‌گذار مسیحیت می‌باشد،‏ ما او را بنیان‌گذار سازمان شاهدان یَهُوَه می‌دانیم.‏—‏کولُسیان ۱:‏۱۸-‏۲۰‏.‏