مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه به عیسی ایمان دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه به عیسی ایمان دارند؟‏

 بله.‏ ما به عیسی اعتقاد داریم که گفت:‏ «من راه و حقیقت و حیات هستم.‏ هیچ کس جز از طریق من نزد پدر نمی‌آید.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۶‏)‏ ما ایمان داریم که عیسی از آسمان به زمین آمد و جان کامل بشری خود را در راه ما فدا کرد.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏)‏ مرگ و رستاخیز عیسی،‏ زندگی ابدی را برای کسانی میسر می‌سازد که به او ایمان ورزند.‏ (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ ما همچنین اعتقاد داریم که عیسی اکنون حاکم پادشاهی خداست؛‏ حکومتی که صلح و آرامش را به‌زودی بر زمین برقرار خواهد ساخت.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏)‏ به علاوه،‏ این سخن عیسی را نیز قبول داریم که گفت:‏ «پدر از من بزرگ‌تر است.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۲۸‏)‏ پس چون اعتقاد نداریم عیسی خدای متعال است،‏ او را پرستش نمی‌کنیم.‏