مراجعه به متن

چرا شاهدان یَهُوَه در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنند؟‏

 بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنند که صلیب نماد مسیحیت است.‏ ما شاهدان یَهُوَه با آن که مسیحی هستیم،‏ در پرستش از صلیب استفاده نمی‌کنیم.‏ به چه دلیل؟‏

 نخست،‏ در کتاب مقدّس آمده است که عیسی بر یک تیر چوبی کشته شد،‏ نه بر صلیب‏.‏ به علاوه،‏ کتاب مقدّس اکیداً به مسیحیان هشدار می‌دهد:‏ «از بت‌پرستی بگریزید.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۲۱‏)‏ طبق این آیات،‏ نباید از صلیب در پرستش استفاده کنیم.‏

 جالب این که عیسی گفت:‏ «به این طریق است که همه خواهند دانست،‏ شاگردان من هستید—‏اگر به یکدیگر محبت کنید.‏» (‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ عیسی بدین شکل نشان داد که مشخصهٔ مسیحیان حقیقی محبت ایثارگرانه است،‏ نه استفاده از صلیب یا تندیسی دیگر در پرستش.‏