به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چرا شاهدان یَهُوَه از صلیب در پرستش استفاده نمی‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه از صلیب در پرستش استفاده نمی‌کنند؟‏

بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنند که صلیب نماد مسیحیت است.‏ ما شاهدان یَهُوَه با آن که مسیحی هستیم،‏ از صلیب در پرستش استفاده نمی‌کنیم.‏ به چه دلیل؟‏

نخست،‏ در کتاب مقدّس آمده است که عیسی بر یک تیر چوبی کشته شد،‏ نه بر صلیب‏.‏ به علاوه،‏ کتاب مقدّس اکیداً به مسیحیان هشدار می‌دهد:‏ «از بت‌پرستی بگریزید.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۲۱‏)‏ طبق این آیات،‏ نباید از صلیب در پرستش استفاده کنیم.‏

جالب این که عیسی گفت:‏ «به این طریق است که همه خواهند دانست،‏ شاگردان من هستید—‏اگر به یکدیگر محبت کنید.‏» (‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ عیسی بدین شکل نشان داد که مشخصهٔ مسیحیان حقیقی محبت ایثارگرانه است،‏ نه استفاده از صلیب یا تندیسی دیگر در پرستش.‏