مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه صهیونیست می‌باشند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه صهیونیست می‌باشند؟‏

 خیر.‏ به هیچ وجه.‏ شاهدان یَهُوَه مسیحیانی می‌باشند که اعتقاداتشان بر اساس کتاب مقدّس یعنی تورات،‏ زبور و انجیل است.‏ ما شاهدان یَهُوَه برخلاف ادیانی که تعلیم می‌دهند مهاجرت یهودیان به فلسطین مطابق با پیشگویی کتاب مقدّس است،‏ چنین دیدی نداریم.‏ ما اعتقاد نداریم که این جنبش سیاسی مشخصاً در آیات کتاب مقدّس پیشگویی شده باشد.‏ در واقع،‏ بر مبنای کلام خدا،‏ تمام حکومت‌های بشری،‏ نژادها و ملت‌ها یکسانند.‏ در مجلّهٔ رسمی شاهدان یَهُوَه به نام برج دیده‌بانی با صراحت چنین آمده است:‏ «هیچ آیه‌ای برای تأیید صهیونیسم سیاسی وجود ندارد.‏»‏

 بر اساس دانشنامهٔ دانش‌گستر واژهٔ «صهیونیسم» چنین تعریف شده است:‏ «جنبش مدافع استقرار کشور یهودیان در فلسطین.‏» ریشهٔ این جنبش،‏ هم مذهبی و هم سیاسی است.‏ ما شاهدان یَهُوَه از صهیونیسم حمایت نمی‌کنیم،‏ آن را اعتقادی دینی بشمار نمی‌آوریم و در رابطه با صهیونیسم سیاسی کاملاً بی‌طرف هستیم.‏

 سازمان شاهدان یَهُوَه کاملاً سازمانی مذهبی است و از هیچ حزب یا جنبش سیاسی منجمله صهیونیسم حمایت نمی‌کند.‏ شاهدان یَهُوَه به بی‌طرفی سیاسی معروفند و آنان در برخی از کشورها به دلیل بی‌طرفی سیاسی مورد زجر و آزار شدید قرار گرفته‌اند.‏ ما شاهدان یَهُوَه یقین داریم که فقط پادشاهی آسمانی خدا قادر است که صلح و آرامش را بر زمین استوار سازد؛‏ کاری که هیچ حکومت بشری یا جنبش سیاسی قادر به انجام رساندن آن نیست.‏

 یکی از عقاید اصلی ما شاهدان یَهُوَه اطاعت از قوانین حکومت‌هاست،‏ صرف‌نظر از این که در کدام سرزمین زندگی کنیم.‏ ما بر ضدّ مقامات دولتی شورش نمی‌کنیم یا به مبارزه و جنگ دست نمی‌زنیم.‏