مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه پروتستان هستند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه پروتستان هستند؟‏

 نه.‏ ما شاهدان یَهُوَه مسیحی هستیم،‏ ولی خود را پروتستان محسوب نمی‌کنیم.‏ به چه دلیل؟‏

 مذهب پروتستان چنین تعریف شده است:‏ «جنبشی دینی به ضدّ مذهب کاتولیک.‏» با آن که ما شاهدان یَهُوَه با تعالیم کلیسای کاتولیک موافق نیستیم،‏ خود را به دلایل زیر پروتستان نمی‌دانیم:‏

  1.  ۱.‏ شماری از اعتقادات پروتستان‌ها با تعالیم کتاب مقدّس مغایرت دارد.‏ برای مثال،‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که «فقط یک خدا هست،‏» نه خدای سه‌گانه یا تثلیث‏.‏ (‏۱تیموتائوس ۲:‏۵؛‏ یوحنا ۱۴:‏۲۸‏)‏ همچنین به روشنی تعلیم می‌دهد که خدا شریران را در جهنم مجازات نمی‌کند بلکه آنان را با نابودی ابدی به سزای اعمالشان می‌رساند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۹؛‏ ۲تِسالونیکیان ۱:‏۹‏.‏

  2.  ۲.‏ ما بر ضدّ کلیسای کاتولیک یا دیگر گروه‌های مذهبی تظاهرات نمی‌کنیم یا در پی اصلاح آن‌ها نیستیم.‏ ما فقط خبر خوش پادشاهی خدا را موعظه و به دیگران کمک می‌کنیم تا به این بشارت ایمان آورند.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ هدف ما اصلاح گروه‌های مذهبی نیست،‏ بلکه تعلیم دادن به انسان‌هایی است که صادقانه می‌خواهند حقیقت را دربارهٔ خدا و کلامش،‏ کتاب مقدّس بدانند.‏—‏کولُسیان ۱:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۲تیموتائوس ۲:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏