به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • جزیرهٔ «آپاتاکی» در پلی‌نزی فرانسه—‏تدریس کتاب مقدّس از طریق کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد تاهیتی

  • جمعیت:‏ ۲۶۸٬۲۰۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۲۱۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۳‏