به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سینت یوستیشس

  • جمعیت:‏ ۴٬۰۲۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۳۹‏