به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سایپان

  • جمعیت:‏ ۴۸٬۲۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۱۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۲۸‏