به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سنت کیتس

  • جمعیت:‏ ۴۴٬۱۸۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۱۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۰۹‏