به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سابا

  • جمعیت:‏ ۱٬۸۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۵۰‏