مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد پوناپی

  • جمعیت:‏ ۳۵٬۹۸۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۶۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۲۹‏