به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد پوناپی

  • جمعیت:‏ ۳۵٬۹۸۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۸۰‏