به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد نِویس

  • جمعیت:‏ ۱۲٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۶۲‏