به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد نِویس

  • جمعیت:‏ ۱۲٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۶۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۹۴‏